Skip to content

Folkbokföringskontroller ska stävja organiserad brottslighet - Skatteverket leder ny insats

Foto: Christine Olsson/TT

Sedan en månad tillbaka genomför Skatteverket en särskild insats genom folkbokföringskontroller, inom ramen för ett myndighetssamarbete mot organiserad brottslighet. Insatsen syftar till att stoppa brott mot välfärdssystemen och inledningsvis granskas ett hundratals personer i Stockholmsområdet.  

 

- Vi fokuserar på att stoppa systematisk brottslighet och felaktiga utbetalningar kopplade till välfärdssystemen. Folkbokföringsbrott kan få allvarliga konsekvenser och möjliggöra andra brott, därför är folkbokföringen utgångspunkt i den här satsningen, säger Andreas Gårdlund, insatsledare på Skatteverket.

Enligt Skatteverket har insatsen pågått sedan april och man räknar med att den i sitt inledande skede kommer att omfatta ett hundratals personer i Stockholmsområdet.

Många skrivna på samma adress är en varingsklocka
Urvalet utgår bland annat från att anmärkningsvärt många vuxna personer är folkbokförda på samma adress.

- Vi har sett flera exempel på hur människor och deras identiteter utnyttjas i kriminella syften. Insatsen fokuserar på risker för systematisk organiserad brottslighet, säger Andreas Gårdlund.

Myndigheter kan och ska dela information med varandra vid samverkan mot viss organiserad brottslighet, information som i andra fall kan vara sekretessbelagd även mellan myndigheter.

Koncentreras till Stockholm
De gemensamma kontrollinsatserna koncentreras just nu till Stockholmsområdet men kommer att utvidgas till fler regioner i landet framöver.

Det är första gången Skatteverket leder en myndighetsgemensam insats med utgångspunkt i folkbokföringsbrott. Insatsen kompletterar andra kontroller inom folkbokföring som Skatteverket gör, till exempel av felaktiga bosättningsuppgifter, skenseparationer och identitetsrelaterad brottslighet.

I det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet ingår Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt