Skip to content

Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas - här är åtgärderna försvarsberedningen föreslår

Foto: Petra Älvstrand/TT

Nya regementen, utökad verksamhet på flertalet orter och återupprättande av två nedlagda regementen. Det, och mycket annat, är vad försvarsberedningen anser krävs för att skydda Sverige mot ett eventuellt väpnat angrepp.

 

- Försvarsberedningen har gjort ett grundligt analysarbete av stor betydelse för svensk försvars- och säkerhetspolitik, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S). 

Den parlamentariskt sammansatta beredningen har sedan januari 2017 arbetat med att analysera den internationella utvecklingen och sammanhängande konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. 

Angrepp mot Sverige kan inte uteslutas
Försvarsberedningen konstaterar i rapporten att det globala säkerhetspolitiska läget präglas av instabilitet och oförutsägbarhet, samt att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde försämrats. 

I rapporten konstateras dessutom att varken ett väpnat angrepp mot Sverige eller att militära maktmedel, eller hot om sådana, kan kan uteslutas mot Sverige.

Dessutom fastslås att Sverige oundvikligen kommer att påverkas vid en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt i vårt närområde.

Nya regementen föreslås
Försvarsberedningen lämnar i rapporten även förslag om en utökad grundorganisation där två regementen föreslås återupprättas i form av Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur och ett amfibieregemente i Göteborg.

Utöver detta föreslås att två regementen föreslås ska etableras för utbildning av territoriella förband.

Försvarsberedningen konstaterar att bland annat Falun, Härnösand, Sollefteå och Östersund har visat intresse för etablering av försvarsmaktsverksamhet.

Därutöver föreslås Luftstridsskolan i Uppsala ombildas till Upplands flygflottilj (F16). 

"Blir utgångspunkten för regeringens arbete"
Vid mottagandet av rapporten från försvarsberedeningen konstaterade försvarsminister Peter Hultqvist att rapportens förslag nu kommer att ligga till grund för regeringens fortsatta arbete med försvarsfrågor. 

- Arbetet och beredningens slutsatser kommer nu att vara utgångspunkten för regeringens fortsatta arbete. Nästa steg för regeringen är att uppdra åt Försvarsmakten och FMV att analysera de ekonomiska konsekvenserna och genomförbarheten av Försvarsberedningens förslag.

- Regeringen planerar att lägga en försvarspolitisk inriktningsproposition för åren 2021 – 2025 till riksdagen under 2020, sa Peter Hultqvist (S) vid överlämnandet.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt