Skip to content

Ensamdomares avgörande undanröjs - asylärende borde prövats med nämnd

Foto: Bertil Ericsson/TT

Paret nekades asyl och överklagade beslutet till Migrationsdomstolen. Också där fick de avslag, efter att en ensamdomare avgjort målet. Nu återförvisas det av Migrationsöverdomstolen - som menar att målet borde avgjorts av såväl en lagfaren domare som nämndemän. 

 

Ett gift par ansökte om asyl i Sverige i november 2017, men fick avslag eftersom de inte gjort sitt uppgivna skyddsbehov gentemot hemlandet Venezuela sannolikt. Paret överklagade till Migrationsdomstolen i Stockholm, men fick avslag på nytt.

Inte prövats erforderligt
Paret överklagade då även till Migrationsöverdomstolen, MiÖD, och yrkade i första hand att de till följd av skyddsbehov ska beviljas uppehållstillstånd, och i andra hand att målet ska återförvisas till migrationsdomstolen.

Enligt paret har deras skyddsskäl inte prövats på erforderligt sätt, eftersom målet avgjorts utan nämnd och domstolen inte beviljat muntlig förhandling.

Endast en domare
MiÖD konstaterar att Migrationsdomstolen avgjort målet med enbart en lagfaren domare, trots att domstolen haft flera svåra överväganden att ta ställning till - bland annat rättssäkerheten i Venezuela och den numera mycket förändrade allmänna säkerhetssituationen i landet. Målet kan därför inte anses vara "av enkel beskaffenhet" på det sätt som krävs för att domstolen ska vara domför med en lagfaren domare - alltså utan medverkan av nämndemän.

På grund av dessa handläggningsbrister undanröjer MiÖD migrationsdomstolens dom och återförvisar målet för ny prövning.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt