Skip to content

Bert Karlsson förlorar hyrestvist mot Livets Ords fastighetsbolag - tvingas betala över 800 000 kronor

Foto: Fredrik Persson/TT och Maja Suslin/TT

Bert Karlssons bolag, Jokarjo AB, tvingas betala över 800 000 kronor plus rättegångskostnader till Livets Ords fastighetsbolag efter en tvist om återställande av en fastighet som Karlssons bolag hyrt av Livets Ord.

 

Det var 2014 som Bert Karlssons bolag, Jokarjo AB, ingick ett hyresavtal med församlingen Livets Ords fastighetsbolag, Krokhall, angående en fastighet.

Avtalet innebar att Jokarjo skulle hyra fastigheten för att sedan upplåta denna till Migrationsverket som flyktingboende.

Avtalet sades upp
Ett år senare, efter flertalet förlängningar av korta hyresavtal, sades avtalet upp och Krokhall valde istället att börja hyra ut fastigheten till en av Jokaros konkurenter varpå en tvist uppstod gällande skicket Jokaro lämnat fastigheten i. 

Enligt hyresavtalet skulle Jokarjo senast vid hyresavtalets upphörande återställa lokalen i godtagbart skick, vilket innebär att eventuella ändringar ska återställas  samt att underhållsbrister och skador utöver normalt slitage ska repareras.

När hyresavtalet upphörde förelåg dock, enligt fastighetsägaren, "ett stort antal allvarliga brister i lokalen" samtidigt som någon grundstädning inte hade gjorts, varför bolaget krävde Jokarjo på 800 000 kronor för återställande av fastigheten till ursprungligt skick.

Motsatte sig kraven
Jokarjo har å andra sidan hävdat att det under juni månad 2015 pågick förhandlingar mellan Jokarjo och Krokshall om ett fortsatt samarbete avseende asylboende i lokalen.

Eftersom diskussionerna var pågående gällande fortsatt samarbete mellan Jokarjo och Krokshall fanns det, enligt Jokarjo, ingen anledning för bolaget att vare sig lämna över nycklarna eller tömma lokalen på inventarier eller återlämna lokalen.

Tingsrätten konstaterar dock att det funnits en avtalad skyldighet för Jokarjo att vid tidpunkt av hyresavtalets bestånd hålla lokalen i det avtalade skicket, det vill säga i ett godtagbart skick.

Tvingas betala 800 000
I detta ingår, enligt tingsrätten, således att reparera samtliga skador som ej är att hänföra till normalt slitage men även att åtgärda skador till följd av normalt slitage som gått så långt att det skadade inte längre kan anses vara i godtagbart skick.

Jokarjo förpliktas därför att betala döms nu att betala över 812 000 kronor till Livets Ord fastighetsbolag, Krokhall.

Bolaget ska dessutom stå för Krokhalls rättegångskostnader på 394 000 kronor.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt