Skip to content

Barnvåldtäktsdömd konfirmationsledare frias i hovrätten - inte fråga om uppenbart övergrepp

Foto: Tobias Röstlund/TT

Pojken dömdes av tingsrätten för våldtäkt mot barn riktad mot en yngre flicka under ett konfirmationsläger där pojken var ledare och flickan deltagare. Hovrätten anser, tvärtemot tingsrätten, att flickans berättelse inte kan läggas till grund för bedömningen av händelsen och friar pojken helt från alla anklagelser.

 

En idag 16-årig pojke som i Sundsvalls tingsrätt dömts för våldtäkt mot barn frikänns i Hovrätten för Nedre Norrland.

Den åtalade gärningen inträffade under ett konfirmationsläger där pojken, som då var 15 år och 10 månader gammal, var ledare och hjälpreda.

Sexuella handlingar förekom
Pojken har medgett att han tog med sig en vän som var konfirmand på lägret, en då 14-årig flicka, för att visa upp sitt rum.

Han har också medgett att vissa sexuella handlingar förekommit, men nekat till att han skulle ha hållit fast flickan med sin kroppstyngd så som hon påstår.

Tingsrätten ansåg dock att flickans berättelse var trovärdig, och den som skulle läggas till grund för bedömningen, och dömde därför pojken för våldtäkt mot barn till 120 timmars ungdomstjänst.

Han ålades även att betala skadestånd med 115 000 kronor.

Annan bedömning i hovrätten
Hovrätten anser däremot inte att flickans berättelse ger "någon riktigt klar bild över hur XX låg i förhållande till henne och därmed inte heller på vilket sätt han betvingade henne med sin kroppstyngd eller höll fast henne".

Vittnesuppgiften, som åberopats som enda stödbevisning, ger enligt hovrätten inte heller något stöd för målsägandens uppgifter att pojken skulle ha hållit fast eller betvingat målsäganden med sin kroppstyngd när de sexuella handlingarna genomfördes.

Under dessa förhållanden är det, enligt hovrätten, inte ställt utom rimligt tvivel att de sexuella handlingarna genomförts på det sätt som åklagaren påstått.

Vid detta förhållande anser hovrätten att pojkens uppgifter ska läggas till grund för bedömningen, om de inte är så osannolika att de kan lämnas utan avseende, vilket man inte anser dessa vara.

Frikänns helt
Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet får det, enligt hovrätten, "anses uppenbart att de sexuella handlingarna inte har inneburit ett övergrepp mot målsäganden".

Domstolen frikänner därmed pojken från våldtäktsåtalet, och finner inte heller skäl att döma honom för sexuellt utnyttjande av barn.

Eftersom pojken endast har varit obetydligt äldre än flickan, och de haft en nära och god relation före händelsen, anser nämligen hovrätten att det finns skäl att tillämpa ansvarsfrihetsregeln.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt