Skip to content

"Allvarligt slag mot demokratin" - så omfattande är hatet och hoten mot opinionsbildare och journalister

Foto: Janerik Henriksson/TT

Hot, hat och trakasserier ökar mot opinonsbildare, influencers och frilansande skribenter. Därför krävs en ökad kunskap hos Polisen och ett utökat arbetsgivaransvar för de som anställer frilansande skribenter. Det konstaterar Civil Rights Defenders i en ny rapport som publiceras idag. 

 

- Om opinionsbildare och samhällsaktörer på grund av hot och hat inte vågar stå upp för de viktiga frågor de driver finns det risk att de tystnar, säger Marcin de Kaminski, programchef på på Civil Rights Defenders.

- Det är inte bara ett hot mot yttrandefriheten, utan ett allvarligt slag mot demokratin när folk, på grund av rädsla, inte vågar skriva vad de tycker.

De offentliga personer som svarat på frågor till rapporten har vittnat om allt från personangrepp och nedsättande kommentarer till mordhot och uthängningar av personuppgifter. 

Organiserade drev mot offentliga personer
Rapportens vittnesmål visar på en allt större grad av organisering av hot- och hatdrev mot såväl enskilda individer som grupper och oberoende opinionsbildare.

Kvinnor tenderar utsättas i större utsträckning än män och rasifierade och nationella minoriteter är mer utsatta än de som tillhör det så kallade majoritetssamhället.

Hatet och hoten varierar dessutom mellan olika individer och grupper där kvinnor i större utsträckning utsätts för detaljerat och sexualiserat hot får männen istället höra att de är "pedofiler" eller "landsförrädare".

Rasifierade och nationella minoriteter blir hotade och hatade främst utifrån sitt utseende.

Svårt utan en organisation som stöttar
I rapporten konstateras även att frilansande opinionsbildare och journalister ofta saknar resurser för att exempelvis öka sin personliga säkerhet om de utsätts för mordhot eller grova trakasserier.

Detsamma gäller för bloggare och influencers, som ofta får vända sig till familj och vänner för stöd och hjälp när de utsätts för hat och hot.

- Samhället och ordningsmakten måste ta dessa trakasserier och mordhot på allvar. När alltfler opinionsbildare får ta emot hat och hot måste samhället stå upp för de utsatta, säger Marcin de Kaminski.

- Det handlar om vår förmåga att säga vad vi vill utan att bli trakasserade. Yttrandefriheten måste försvaras, och det offentliga måste ta sitt ansvar. Det finns mycket som vi kan göra för denna utsatta grupp.

Kräver ökad kunskap hos Polisen
I rapporten kräver Civil Rights Defenders, bland annat, att fler arbetsgivare ska ta ansvar för sina frilansande medarbetare och opinionsbildare, en ökad kunskap om näthot och internettrakasserier från Polisens sida och att frilansare, utan direkta uppdragsgivare, ska ges mäjlighet till en kontaktpunkt som kan erbjuda stöd i frågot om hot och hat.

- De aktörer som sökt vår hjälp och de vi pratat med är inte kontroversiella – de står upp för mänskliga rättigheter och allas lika rätt, säger Marcin de Kaminski, programchef på på Civil Rights Defenders.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt