Skip to content

Allt fler unga penning- och styrelsemålvakter – myndighetssamarbete inleds för att bryta trenden

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Enligt Polismyndigheten syns en trend i att allt fler unga vuxna agerar penningmålvakter och styrelsemålvakter. Nu inleder Polismyndigheten ett samarbete med Skatteverket, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden för att gemensamt öka kunskapen bland unga vuxna och vända trenden. Det rapporterar Polismyndigheten.

 

– Vi kan se att kriminella nätverk allt oftare använder ungdomar eller unga vuxna som penningmålvakter och styrelsemålvakter. Många gånger används också närstående till kriminella som styrelsemålvakter. Det finns en okunnighet kring den här typen av brott. Många är helt ovetande om att de begår en brottslig handling som kan leda till både böter och fängelse, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid nationella operativa avdelningen, Noa.

Enligt Polisen är en penningmålvakt vanligen en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto och hjälpa till med att flytta, ta ut eller föra över pengar som kommer från brottslig verksamhet.

En styrelsemålvakt definieras av Polisen som en person som sätts in som styrelseledamot eller verkställande direktör utan att ha någon avsikt delta i den verksamhet som bolaget bedriver.

Gemensam satsning mot nyrekryteringar
För att stoppa nyrekryteringen av unga som agerar penningmålvakter och styrelsemålvakter går Polisen ut i en gemensam kampanj med Skatteverket, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden för att informera om riskerna och konsekvenserna av att agera målvakt.

– Det är problematiskt att många unga möjliggör brottsupplägg, exempelvis genom att registrera sig som vd i ett företag medan kriminella tömmer det på tillgångar. Om de brottspengar som flyttas kommer från bedrägerier kan målvakten dessutom bli återbetalningsskyldig och skuldsätta sig i tidig ålder, säger Linda Staaf.

Ständig tillgång stort problem
Enligt Polisen är ett stort problem i arbetet mot pennings- och styrelsemålvakter att en målvakt som upptäcks och åtalas snabbt byts ut mot en nyrekryterad ersättare.

– Det är viktigt att vi får stopp på flöden av brottspengar som tvättas. De kan många gånger kopplas samman med grova vapen- och narkotikabrott, vilket gynnar tungt kriminella nätverk. Genom att gå ut gemensamt med flera myndigheter arbetar vi på flera fronter för att öka medvetenheten i samhället och förhoppningsvis kan det bidra till att färre rekryteras, säger Linda Staaf.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt