Skip to content

Advokat varnas av samfundet - brast i klientkontakt och ifrågasatte disciplinanmälan

Foto: Jessica Gow/TT

Advokaten brast i sin omsorg när han hanterade en 17-årig pojkes asylärende. Dessutom åsidosatte han god advokatsed när han efter att pojken anmält honom kontaktade utomstående. Till samfundet skrev han  att en 17-årig pojke från Afghanistan, "som inte har en aning om vårt svenska rättsväsende, knappast kan bedöma hans kunskaper i asylrätt". Nu varnas advokaten. 

 

Advokaten anmäldes av en 17-årig pojke som han hade varit offentligt biträde för i ett asylärende. Pojken framförde kritik mot hur hans ärende hade hanterats av advokaten. Han menade bland annat att advokaten inte hade tillräckliga kunskaper inom asylrätt och att hans ärende därför hade blivit felhanterat.

"Fick jaga advokaten"
Han klagade också på att han endast hade fått ett möte på tio minuter med advokaten under asylärendets handläggning hos Migrationsverket. 17-åringens gode man har också berättat att hon "fick jaga advokaten" för att få till en mötestid.

Vid ett möte - där pojkens lärare var närvarande - ska advokaten ha blivit inspelad. När advokaten fick vetskap om inspelningen skickade han ett mejl till läraren där han bland annat skrev: "Jag ogillar starkt att Du spelade in samtalet vid vårt möte utan att informera mig, vilket jag nu förstår var meningen att använda mot mig. Men Du kan vara förvissad om att Advokatsamfundets disciplinnämnd inte är intresserad av att lyssna på inspelningen".

Kritiserade anmälan
I mejlet framförde han också kritik mot att anmälan hade gjorts mot honom. Han skrev i mejlet: "Vilket syfte är det med denna anmälan?" och "Att kritisera och smutskasta mig gagnar väl inte [17-åringens] sak, eller hur?".

Advokaten har i sitt yttrande till samfundet bestridit att han agerat i strid med god advokatsed. Han framhåller bland annat att "en 17-årig pojke från Afghanistan, som inte har en aning om vårt svenska rättsväsende, knappast kan bedöma hans kunskaper i asylrätt".

Advokaten framhåller också att det viktiga i ärenden som det aktuella inte är "vad som förekommer på mötena med klienten, utan innehållet i de skrivelser som getts in till Migrationsverket och Migrationsdomstolen" - och mot detta har det inte framförts någon kritik.

Brustit i omsorg
Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar nu att advokaten har brustit i sin omsorg genom att inte ha tillvaratagit 17-åringens intressen på ett sådant sätt som god advokatsed kräver.

Utöver bristerna avseende kontakterna med pojken framhåller nämnden att det faktum att advokaten har kontaktat utomstående med information angående disciplinärendet och framfört synpunkter på att anmälan lämnats in till samfundet innebär att advokaten allvarligt har åsidosatt god advokatsed.

Advokaten tilldelas därför en varning.

 

Åsa Lindqvist

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt