Skip to content

Advokat prickas av samfundet - kallade fel vittne efter namnförväxling

Foto: DJ

Advokaten kallade fel person som vittne till en rättegång. Detta, menar Advokatsamfundet, är en brist i omsorg av advokaten, som därför tilldelas en erinran. 

 

En advokat som varit ombud i en entreprenadtvist vid Södertälje tingsrätt anmäldes till Advokatsamfundet av en privatperson. Mannen i fråga har i anmälan uppgett att han utan förvarning blivit kallad som vittne till en huvudförhandling i tingsrätten - i ett mål som han inte känner till.

Advokaten har sedan vägrat att betala ersättning till mannen för den tid som han varit i tingsrätten.

Övertagit målet
Advokaten har i genmäle till samfundet förklarat att han övertagit målet från en annan advokat och att mannen då funnits angiven som vittne i genstämning och svaromål. Advokaten har kontaktats av mannen som förklarat att han inte kände till tvisten, men sedan fått lugnande besked från sin klient. Kort före huvudförhandlingen har det visat sig att namnet på det vittne som klienten velat kalla blivit fel och att advokaten därför kallat fel person.

Sammanblandning
Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar att det bevisligen har skett en sammanblandning mellan personer - med konsekvensen att fel person angetts som vittne. Advokaten måste på grund av detta anses ha brustit i omsorg genom att inte säkerställa att rätt person kallades. Han tilldelas därför en erinran för att ha brutit mot god advokatsed.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt