Skip to content

22-åringen misshandlade offret till döds - men fälls inte för vållande till annans död efter åklagarmiss

Foto: Pavel Koubek/TT

Fyra personer fälldes igår för inblandningen i en uppgörelse i Vivalla i Örebro förra sommaren som slutade med att två män dog. Endast två av de åtalade fälldes för mord, medan de andra dömdes för synnerligen grov misshandel eller vållande till annans död. En man friades helt. 

 

Offren har stått på varsin sida i en eldstrid, där en persom skjutits till döds och en annan skadats. Den skottskadade mannen har kort därefter misshandlats till döds av andra personer – något som dokumenterats i filmer vilka åberopats som bevisning vid rättegången.

Bara två personer fälls för mord
Två av de personer som deltog i misshandeln fälls av Örebro tingsrätt för mord. En pojke som bara var 15 år vid tillfället fälls istället för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död, medan en 22-årig man fälls för synnerligen grov misshandel.

Den 22-årige mannen kunde, menade tingsrätten, inte dömas för att uppsåtligen ha dödat mordoffret, eftersom sådant uppsåt inte bevisats.

Åklagaren yrkade inte på vållande till annans död
Enligt rätten kan han inte heller dömas för oaktsamhetsbrottet vållande till annans död – eftersom åklagaren inte ”uttryckligen påstått” att 22-åringen gjort sig skyldig till ett oaktsamhetsbrott.

"Tingsrätten är därför förhindrad att pröva om 22-åringen ska dömas för oaktsamt dödande", står det i domen. Däremot, menar rätten, ryms misshandelsbrott inom åklagarens gärningsbeskrivning.

”Den misshandel som 22-åringen har gjort sig skyldig till har orsakat NN:s död. NN måste ha känt stark dödsångest och upplevt stort lidande under angreppet, som får bedömas vara synnerligen hänsynslöst. Misshandeln är enligt tingsrätten att bedöma som synnerligen grov.”

Straffet för honom blev därför fängelse i fem år och tio månader

Fick flera åtalspunkter avvisade
22-åringen häktades i sin frånvaro den 3 augusti 2018 på sannolika skäl misstänkt för mord.

Åklagaren utfärdade därefter en så kallad internationell arresteringsorder vilken medförde att 22-åringen greps i Albanien den 14 augusti 2018. Efter begäran från åklagaren kom tingsrätten den 23 respektive 24 augusti samma år att även häkta 22-åringen för grovt narkotikabrott och övergrepp i rättssak.

22-åringen yrkade under rättegången att tingsrätten skulle avvisa åtalen mot honom för övergrepp i rättssak och grovt narkotikabrott.

Hade inte utlämnats för andra brott än mord
22-åringen hävdade att det underlag som åklagaren gett in i målet inte visar att Albanien utlämnat honom för andra brott än mord samt verkställighet av ett fängelsestraff enligt en dom från Örebro tingsrätt daterad den 20 december 2017.

Enligt tingsrätten framgår det av den europeiska utlämningskonventionens artikel 14 att ”den som utlämnats inte får åtalas, dömas eller på annat sätt frihetsberövas för annat före hans överlämnande begånget brott utom i vissa angivna undantagsfall, bl.a. om det utlämnande landet efter begäran därom lämnat sitt samtycke”.

Efter noggranna överläggningar kom tingsrätten till slutsatsen att ”det föreligger så stora oklarheter i frågan om XX utlämnats för brotten övergrepp i rättssak och grovt narkotikabrott att åtalen i dessa delar inte kan tas upp till prövning”.

Dessa åtalspunkterna avvisades därför. 

  • Eric Tagesson
  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt