Skip to content

Ville ha rättsprövning om prinsessan Adrienne men nekades - nu kritiserar JO domstolen

Foto: Henrik Montgomery/TT och Herr Christopher O'Neill

Mannen hade synpunkter på att kungen utsett prinsessan Adrienne till hertiginna i Blekinge. Han begärde därför en rättsprövning av Högsta Förvaltningsdomstolen, och fick svar från kanslichefen att det inte var möjligt. Nu kritiseras HDF av Justitieombudsmannen. 

 

En man hade begärt rättsprövning av kungens beslut att utse prinsessan Adrienne till hertiginna av Blekinge.

Svar från kanslichefen
Som svar fick han en skrivelse från domstolens kanslichef med information om att ett beslut som fattats av statschefen inte utgör ett sådant regeringsbeslut som en enskild kan ansöka om rättsprövning av.

Eftersom en begäran av rättsprövning ska prövas av justitieråd i HFD, anmälde mannen saken till Justitieombudsmannen, JO.

"Flera rådfrågats"
HFD har i yttrande uppgett att flera personer kontaktats och rådfrågats - bland annat administrativa fiskaler, en justitiesekreterare med "stor erfarenhet av rättsprövningar" och ett "erfaret" justitieråd - i saken, och att man gjort bedömningen att framställningen inte skulle handlägga som ett mål, utan inom ramen för ett administrativt ärende.

Mannen återkom med skrivelser i flera omgångar, och ansökte bland annat om resning alternativt klagade över domvilla - dock utan framgång.

Begärde uttryckligen rättsprövning
JO konstaterar att mannen uttryckligen begärde rättsprövning, och att HFD borde ha handlagt hans ansökan som ett sådant mål.

Om en ansökan avser ett beslut som inte kan bli föremål för rättsprövning ska domstolen avvisa ansökan, konstaterar JO - och tillägger att rätten då ska bestå av minst tre justitieråd.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt