Skip to content

Vapenbrottsling som återfallit ska utvisas till Syrien - säkerhetsläget bedöms vid frigivning

Foto: Khaled Khatib/TT

Mannen dömdes för bland annat för grovt vapenbrott till fängelse - och till utvisning till Syrien - trots säkerhetsläget där. Nu beslutar HD att inte pröva fallet - och utvisningen får istället prövas vid frigivningen. 

 

En idag 23-årig man dömdes i Värmlands tingsrätt för narkotikabrott, ringa narkotikabrott och grovt vapenbrott. Vapenbrottet avsåg en illegal så kallad Magnumrevolver som hittats gömd under en sten i ett skogsparti.

Inga tekniska spår
Det fanns inga tekniska spår som knöt det till 23-åringen men tingsrätten ansåg att uppgifter som hade lämnats av 23-åringens ex-flickvän var tillräckligt för att knyta honom till vapnet. Det var med hjälp av dessa uppgifter som vapnet hade kunnat hittas av Polisen, efter hundsök i skogen.

Tingsrätten konstaterade att 23-åringen så sent som 2017 dömts för bland annat grovt vapenbrott och att han hade återfallit i grov kriminalitet under sin villkorliga frigivning. Det saknades enligt tingsrätten särskilda skäl för att avvika från fängelsepåföljd och 23-åringen dömdes till fängelse i två år och två månader.

Tingsrätten ansåg dock inte att 23-åringen - som har rötter i Syrien och som sedan september 2015 har permanent uppehållstillstånd i Sverige - skulle utvisas.

Ingen utvisning i tingsrätten
Tingsrätten hänvisade till den allvarliga situationen i Syrien, som enligt Migrationsverket innebär att "i huvudsak alla och envar vid ett återvändande löper en individuell risk för skyddsgrundande behandling".

Tingsrätten ansåg inte att något talade för att situationen i Syrien skulle förbättras innan villkorlig frigivning skulle bli aktuell och åklagarens yrkande om utvisning av 23-åringen ogillades därför.

Inte möjligt att säga
Hovrätten för Västra Sverige beslutade senare att inte ändra tingsrättens avgörande så vitt avgör skuld, rubricering eller påföljd, men gjorde en annan bedömning i utvisningsfrågan. Villkorlig frigivning kan i 23-åringens fall bli aktuell i mars 2020.

Det är enligt hovrätten inte möjligt att säga om det generella verkställighetshindret avseende Syrien kommer att bestå till dess.

HD säger nej till PT
Osäkerheten gjorde dock enligt hovrätten inte att utvisningsyrkandet skulle ogillas, utan det är en fråga som får hanteras enligt utlänningslagen i samband med frigivningen. Hovrätten beslutade därför att utvisa 23-åringen med tio års återreseförbud.

23-åringen överklagade men Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet. Hovrättens avgörande står därmed fast.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt