Skip to content

Tullverket saknar ingående kunskap om smuggling till Sverige - "inte skaffat sig tillräckliga underlag"

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Tullverket saknar viktig och ingående kunskap om smugglingen till Sverige och brister dessutom i arbetet med att ta fram och hantera underrättelser. Det konstaterar Riksrevisionen som anser att detta är bidragande faktorer till Tullverkets försämrade effektivitet i kontrollverksamheten. 

 

- Tullverket har en svår uppgift som ska utföras med begränsade resurser. Granskningen visar att Tullverket inte har skaffat sig tillräckliga underlag för att kunna styra insatserna till de områden där de gör mest nytta, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Riksrevisionen har granskat Tullverkets kontrollverksamhet i syfte att undersöka huruvida den genemförs på ett effektivt sätt. 

Brister i underrättelseverksamheten
I sin granskningsrapport konstaterar Riksrevisionen att Tullverkets bristande kunskaper om vad som smugglas och i vilka mängder det kommer till Sverige försämrar träffsäkerheten i kontrollverksamheten - särskilt när det gäller vapensmuggling.

Utöver kunskapsbristerna har Riksrevisionen dessutom identifierat brister och svagheter i Tullverkets underrättelseverksamhet.

Det handlar både om hur underrättelser tas fram och hur de senare hanteras inom Tullerkets kontrollverksamhet.

- Underrättelseverksamheten behöver ökade möjligheter för metodutveckling och kraftsamling. Myndigheten bör dessutom säkerställa att de viktigaste underrättelserna leder till kontroller, säger Henrik Allansson, projektledare för granskningen

Får inte tillgång till passageraruppgifter
Ett annat problem är, enligt Riskrevisionen, att Tullverket har fått försämrade möjligheter att använda passageraruppgifter från flygbolagen för att identifiera personer som smugglar.

Detta beroende på att anslutningen av flygbolag till det nya digitala systemet, som administreras av Polismyndigheten, tagit längre tid än väntat.

- Den här situationen gör det svårare för Tullverket att stoppa införsel av illegala varor. Regeringen bör därför vidta åtgärder för att skynda på flygbolagens anslutning, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Underrättelsearbetet behöver utvecklas
Mot bakgrund av rapportens slutsatser rekommenderar Riksrevisionen nu Tullverket att ta tag i kunskapsbristerna vad gäller smuggling. 

Tullverket rekommenderas dessutom att förbättra förutsättningarna för metodutveckling och kraftsamling inom underrättelseverksamheten och utverkla sina kontrollinsatser mot vapensmugglingen. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt