Skip to content

Tonåringarnas misshandel dödade hemlöse mannen - hovrätten fastställer domen i Huskvarnamålet

Platsen där den hemlöse mannen hittades död. Foto: Thomas Johansson/TT

Göta hovrätt fastställer domen mot den 16-årige pojken om grov misshandel och konstaterar att även den person som vid gärningen var 14 år gjort sig skyldig till grov misshandel av en hemlös man i Huskvarna förra sommaren. Den 16 årige pojken döms till fem månaders sluten ungdomsvård medan den yngre pojken inte får någon påföljd då han inte var straffmyndig när misshandeln begicks.

 

Den hemlöse mannen hittades död i början av augusti förra året, i en park i Huskvarna och obduktionen visade att han avlidit genom underhudsblödningar från inre skador.

Den 19 november ifjol åtalades en 16-årig pojke för mord eller i andra hand synnerligen grov misshandel och vållande till annans död.

Samtidigt väcktes bevistalan mot 14-åringen.

Altenativa händelseförlopp som inte kan avfärdas
Tingsrätten konstaterade att det faktum att mannen kan ha avlidit så sent som drygt tre och en halv timme efter att de två pojkarna lämnat platsen samt att dödsförloppet varit så snabbt medförde att det existerar "alternativa händelseförlopp som inte kan avfärdas".

Vid en sammantagen bedömning kunde det därmed inte, enligt tingsrätten, anses ställt bortom rimligt tvivel att de två pojkarna, genom utövat våld, orsakat mannens död. 

Inte tillräckligt hänsynslöst
Tingsrätten slog dock fast att 16-åringen och 14-åringen tillsammans och i samförstånd misshandlat mannen med slag och sparkar, men även med tillhyggen i form av livboj och vägkon, och att misshandeln resulterat i flertalet av de revbensfrakturer och underhuds­blödningar som den avlidne mannen uppvisat vid obduktionen. 

Enligt tingsrätten var dock den hänsynslöshet som präglat brottet inte så kvali­ficerad att den, tillsammans med skadorna, kunde anses tillräckligt för att bedöma miss­handeln som synnerligen grov.

Grov misshandel och ofredande bevisat
Däremot ansåg tingsrätten det bevisat att misshandelsgärningen präglats av särskild hänsynslöshet och att16-åringen därför gjort sig skyldig till grov misshandel. 

Utöver grov misshandel fann tingsrätten det styrkt att 16-åringen i ett tidigare skede under kvällen kastat äpplen på eller mot mannen varför han även gjort sig skyldig till ofredande.  

Inte varit tingsrättens sak att pröva annat gällande 14-åringen
Mot bakgrund av de förarbeten som finns gällande bevistalan ansåg tingsrätten att det endast varit deras sak att pröva huruvida den 14-årige pojken begått de brott som åklagaren angivit i sin gärningsbeskrivning, mord alternativt synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, och "inte andra brott som händelsevis skulle kunna omfattas av gärningsbeskrivningen.

Därför valde tingsrätten att inte pröva huruvida den 14-årige pojken gjort sig skyldig till varken grov misshandel eller ofredande. 

Fem månaders sluten ungdomsvård
Tingsrätten bedömer att straffvärdet för de brott för vilka 16-åringen döms uppgår till motsvarande fängelse i två år och sex månader för en tilltalad som var över 21 år när brotten begicks.

Med hänsyn till 16-åringens ålder har straffvärdet för hans del, enligt tingsrätten, uppgått till motsvarande fängelse i sju och en halv månad, vilket är en fjärdedel.

Mot bakgrund av brottets svårhet och 16-åringens problematik har det enligt tingsrätten förelegat synnerliga skäl att bestämma påföljden till fängelse, men på grund av hans låga ålder beslutades påföljden till sluten ungdomsvård i fem månader. 

Misshandeln har orsakat mannens död
Till skillnad från tingsrätten finner Göta hovrätt att det är ställt utom rimligt tvivel att pojkarnas våld orsakat mannens död.

Hovrätten konstaterar dock att "angreppet på mannen inte har varit sådant att det typiskt sett leder till döden" och man finner det inte heller bevisat att pojkarna varit medvetna om att det existerade en risk för att mannen skulle dö.

Enligt hovrätten är det därför inte visat att de gjort sig skyldiga till mord eller vållande till annans död, utan istället till grov misshandel.

Yngsta pojken ockå skyldig
Därför fastställer hovrätten tingsrättens dom vad gäller 16-åringen, som döms till fem månaders sluten ungdomsvård för grov misshande.

Hovrätten konstaterar, till skillnad från tingsrätten, att även den 14-årige pojken gjort sig skyldig till grov misshandel, men eftersom han inte var straffmyndig vid brottet kan ingen påföljd utdömas. 

Mot bakgunden av utgången i målet får de anhöriga till den avlidne mannen inga skadestånd. 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt