Skip to content

Tolv störningsrapporter under en månad var droppen - hyresgäst förlorar lägenhet i hovrätten

Foto: Martina Holmberg/TT

Hyresnämnden ansåg att de fester, den höga musiken och de "dunsar" som kom från kvinnans lägenhet var så störande att de inte skulle behöva tollereras av grannarna och beslutade därför att hyresrätten skulle förverkas. Kvinnan överklagade beslutet till Svea hovrätt som nu går på hyresnämndens linje och avslår kvinnans överklagande. 

 

Enligt Hyresvärden var störningarna till en början "sporadiska, cirka en gång i veckan, ofta på torsdagar" för att sedan eskalera och under november månad 2017 upprättades 12 störningsrapporter rörande lägenheten. 

Vid flertalet tillfällen har polis kallats till lägenheten och grannarna  har även ringt till polisen vid tillfällen och larmat om att de tror att brott begås i lägenheten och att någon blir skadad.

Uppsägning skickades till hyresgästen den i mars 2018 genom rekommenderat brev, lösbrev samt genom att droppas hos henne, men festerna fortsatte även efter detta, enligt hyresvärden. 

"Haft högljudda vänner på besök"
Hyresgästen medgav vissa av hyresvärdens gjorda påståenden om "störningar" då hon ibland har bjudit hem högljudda bekanta.

Hon har även haft en födelsedagsfest i lägenheten men vid det tillfället hade hon satt upp lapp om detta.

Dessutom har hon, enligt egen utsago, försökt avvisa sina bekanta vid de tillfallen då de uppträtt störande 

Hyresvärdens bevisning omfattande
Nämnden ansåg att hyresvärden har åberopat omfattande bevisning, huvudsakligen bestående av rapporter från störningsjouren och vittnesutlåtanden från grannar, till stöd för att det förekommit allvarliga ljudstörningar från hyresgästens lägenhet.

Störningarna har, enligt hyresnämnden, huvudsakligen förekommit nattetid och bestått av fester, hög musik, höga röster och skrik samt ”dragande av möbler”.

Nämnden konstaterade dessutom att det exakta antalet störningar inte kan fastställas, men framhöll att störningarna i vart fall har pågått under perioden november 2017–mars 2018.

Ska inte behöva tålas av grannarna
Enligt nämnden har störningarna varit av sådan art och omfattning som inte ska behöva tålas av grannar eller andra hyresgäster. Mot bakgrund av detta fann nämnden att hyresrätten är förverkad.

Hyresgästen förpliktades därför att flytta efter det uppskov som värden medgett.

Beslutet överklagades av kvinnan till hovrätten som nu instämmer i nämndens bedömning att hyresrätten är att anse som förverkad, och avslår därmed hyresgästens överklagande.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt