Skip to content

Svårt att sova, oro och känslan av att aldrig räcka till - nästan var fjärde advokat upplever negativ stress

Foto: Jessica Gow/TT

Nära var fjärde advokat upplever att arbetet påverkar deras hälsa negativt. Dessutom anser en stor andel av advokaterna att förändringen mot en mer jämställd bransch är alldeles för långsam. Det visar siffror från Legally Yours årliga under-sökning, Juristbarometern, som presenteras idag. 

 

Undersökningen har besvarats av över 2100 yrkesverksamma jurister inom kategorierna advokater, biträdande jurister, chefsjurister, bolagsjurister, åklagare och egenföretagare. 

- Vi har tagit tempen på hela juristbranschen och skapat ännu en viktig måttstock att förhålla sig till för den som vill rekrytera nya, och behålla, duktiga medarbetare, säger Marcus Bouvin, VD för Blendow Publishing. 

- I år är undersökningen mer omfattande än någonsin och det utökade antalet fritextsvar som redovisas i undersökningen sätter verkligen färg på staplarna. 

Arbetsmiljön och arbetsuppgifterna viktiga faktorer
När advokaterna graderar viktiga trivselfaktorer på arbetsplatsen hamnar arbetsmiljön, kollegorna och arbetsuppgifterna i topp. 

Samtidigt visar studien att så många som 38 procent av de svarande upplever att arbetet påverkar deras hälsa negativt. 

Bland fritextsvaren syns bland annat "stark oro", "sömnsvårigheter" och en "generell rädsla att göra felsteg" som negativa konsekvenser av advokaternas arbetssituation. 

Långsam förändring efter #medvilkenrätt
Under hösten 2017 undertecknade nästan 6000 kvinnor och icke-binära inom juristbranschen uppropet #medvilkenrätt och krävde, bland annat, ett upphörande av sexualiserande, marginaliserande och yttnyttjande av kvinnor. 

Trots uppropets genomslag upplever inte ens hälften av de tillfrågade advokaterna att uppropet har förändrat situationen i juristbranschen. 

En stor andel av de svarande anser dessutom att förändringen mot en mer jämställd bransch är alldeles för långsam. 

"Män som inte kan hålla fingrarna i styr"
Undersökningen visar också att 13 procent av de kvinnliga advokaterna som deltagit i studien har utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats, samma siffra för männen är 2 procent. 

De svarande vittnar bland annat om män som "agerar med sexuella syften", firmafester där kollegor "antastat varandra" och "män som inte kan hålla fingrarna i styr". 

Stor andel nöjda med jobbet
Negativ stress och sexuella trakasserier till trots uppger en majoritet av de tillfrågade advokaterna att de är mycket nöjda med sin arbetsplats. 

Väldigt få av de svarande upplever det dessutom som troligt att de skulle byta arbetsplats inom de närmsta ett och ett halvt åren och en majoritet är dessutom nöjda med hur ledarskapet sköts på deras nuvarande arbetsplats. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

För mer information och beställning av årets Juristbarometer: Kontakta marcus.bouvin@blendow.se

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt