Skip to content

"Skapar ökad tydlighet" - Migrationsverket tar över migrationsverksamheten vid svenska ambassader

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Migrationsverket har fått i uppdrag att förbereda ett övertagande av migrationsverksamheten vid svenska ambassader och konsulat utomlands från och med årskiftet nästa år.

 

- Vi ser fram emot att samla ansvaret för hela verksamheten eftersom det skapar ökad tydlighet för de sökande, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

I en ny utredning, samt en rapport från Statskontoret, föreslås att Migrationsverket ska ta över ansvaret för migrationsverksamheten vid svenska ambassader och konsulat i utlandet.

Förbereder övertagande vid årskskiftet
Migrationsverket har därför fått i uppdrag att förbereda för en ansvarsövergång den 1 januari 2020.

- Nu kommer vi att titta på vilka nödvändiga åtgärder som vi behöver vidta för att övergången ska ske så smidigt som möjligt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

I dagsläget är det respektive utlandsmyndighet, som i sin tur lyder under Utrikesdepartementet, som med stöd av Migrationsverket ansvarar för migrationsverksamheten.

Förändrat ledarskap vid ambassader och konsulat
Den föreslagna förändringen skulle istället innebära att Migrationsverket tar över den befintliga migrationsverksamheten vid svenska ambassader och konsulat utomlands.

Det innebär, bland annat, att Migrationsverket får ansvar för utsänd personal från Sverige som arbetar heltid med migrationsärenden i utlandet, samt rekryteringen av dessa.

Utlandsmyndigheterna kommer även fortsättningsvis att ansvara för rekrytering av lokalt anställd personal som arbetar med migration, men Migrationsverket kommet att ta över kostnadsansvaret för dessa medarbetare.

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt