Skip to content

Säpo ska få tillgång till signalspaning under förundersökning - förslaget lämnat till riksdagen

Foto: Christine Olsson/TT

Regeringen överlämnade förra veckan en proposition med förslaget om att Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få en utökad tillgång till uppgifter från signalspaning i försvars-underrättelseverksamhet. Ett förslag som mött hård kritik från flertalet remissinstanser. 

 

- Säpo och NOA behöver tillgång till de här uppgifterna även om det pågår en förundersökning. Genom lagförslaget förbättrar vi myndigheternas möjlighet att till exempel förhindra terroristattentat, säger Mikael Damberg.

I dagsläget får Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten (NOA) ingen tillgång till uppgifter från signalspaning under pågående förundersökningar.

Det innebär att FRA måste avbryta sin rapportering till Säpo om det framkommer uppgifter som pekar på att någon planerar ett terrordåd i Sverige, och Säpo väljer att inleda en förundersökning i ärendet.

Ska få användas även under förundersökning
Regeringen har, i en proposition, föreslagit en ny lagstiftning som ska ge Säpo och NOA möjligheten att ta emot uppgifter från signalspaning även udner pågående förundersökning. 

Lagen innebär att uppgifter från Försvarets radioanstalt får användas i underrättelsearbetet, men inte för att utreda brott och de enskilda myndigheterna, inom Polismyndigheten, ska begränsa vilka som ska få tillgång till uppgifterna.

Mött hård kritik från början
Förslaget om den nya lagstiftningen har mött hård kritik från flertalet remissinstanser, bland annat Advokatsamfundet som anser att en utökad tillgång till uppgifterna "väcker frågor om hur underrättelser med uppgifter rapporteras, vilka garantier som finns för att uppgifterna inte används i förundersökningar och hur uppgifterna sprids".

Trots detta har regeringen alltså valt att gå vidare med lagförslaget som man hoppas ska träda i kraft den 1 augusti i år, om riksdagen röstar igenom förslaget. 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt