Skip to content

Revisor varnas för jäv och brott mot sina skyldigheter enligt penningtvättslagen

Foto: Christine Olsson/TT

Revisorn kontrollerade, bland annat, inte kundens identitet. Nu tilldelas han en varning av Reviisorsinspektionen. 

 

En revisor varnas av Revisorsinspektionen, RI, för revisorsjäv efter att det uppdagats att medarbetare vid det revisionsföretag där revisorn är verksam biträtt ett bolag där han är revisor med upprättande av årsredovisningen - trots att bolaget utgör ett så kallat större företag.

Inte haft kundkännedom
Varningen meddelas också på grund av att revisorn enligt RI inte följt kravet på kundkännedom enligt penningtvättslagen, närmare bestämt kravet på att kontrollera kundens identitet genom identitetshandling.

Revisorn har lämnat in en aktiebok i ärendet men inte några kopior på identitetshandlingar på bolaget i frågas företrädare.

Otillräcklig åtgärd
RI konstaterar att det varken av dokumentationen i ärendet eller av revisorns yttranden framgår att revisorn vidtagit några andra åtgärder för att få kundkännedom än att ta del av bolagets aktiebok. Detta innebär en otillräcklig åtgärd även om revisorn haft bolaget som kund sedan länge. Även om han under denna tid vidtagit ytterligare åtgärder för kundkännedom har dessa inte dokumenterats och under alla förhållanden befriar det honom inte från skyldigheten att vidta åtgärder för kundkännedom fortlöpande, framhåller RI.

Revisorn har alltså åsidosatt sina skyldigheter som revisor såväl genom överträdelse av jävsreglerna som av penningtvättslagstiftningen.

På grund av överträdelsernas allvarlighet bestäms disciplinåtgärden alltså till en varning.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt