Skip to content

Rättelse av dom behövde också rättas - rådman får kritik på flera punkter

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Tingsrättsdomaren skrev först in fel förlikningsbelopp i en dom. När hon sedan skulle rätta uppgiften blandade hon ihop svaranden och käranden. 

 

En rådman vid Varbergs tingsrätt får JO-kritik för att hon angett fel belopp - 50 000 kronor istället för rätteligen 15 000 kronor - i stadfäst förlikning, och i den rättelse som därefter gjorts felaktigt angett att det är käranden istället för svaranden som skulle betala beloppet.

Domslutet kompletterades senare genom angivande av att ett visst utslag från Kronofogdemyndigheten skulle undanröjas.

Får kritik
Domaren får kritik även för att överklagandehänvisning saknades för såväl rättelser som komplettering, samt för att den dokumentation av de beslut som hon vidtagit varit bristfällig.

Bland annat framgår det inte av dagboksblad att tingsrätten haft någon kontakt med parterna efter att domen avkunnats, även om det av andra uppgifter framgår att vissa sådana kontakter förekommit. Det är ombudet i de båda tvistemål som domaren handlagt som gjort anmälan till Justitieombudsmannen, JO.

Krävdes flera påpekanden
Enligt ombudet stämde den skriftliga domen inte överens med den förlikning som parterna kommit överens om, och det krävdes "flera påpekanden" från hans sida innan domslutet fick en "korrekt avfattning".

Under handläggningen av JO-ärendet har det framkommit att tingsrätten infört, eller avser att införa, nya rutiner för att säkerställa att en förlikning som parter i ett dispositivt tvistemål träffar och begär stadfästelse av också kommer till uttryck i den skriftliga domen.

Behövs tydligare rutiner
Tingsrätten bör dock, anser JO, överväga om det också behövs tydligare rutiner för hur handläggningen av en rättelse eller komplettering ska gå till och dokumenteras.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt