Skip to content

Rättegångsfel när landstinget vann mål om diskriminering i Kalmar tingsrätt - målet återförvisas

Foto: Mikael Fritzon/TT

Kalmar tingsrätt begick ett rättegångsfel när landstinget vann ett diskrimineringsmål. För andra gången på kort tid undanröjer Arbetsdomstolen en arbetsrättslig tingsrättsdom. Den här gången hade talan avslagits för att stämningen skedde innan någon kallats till anställningsintervju. Käranden borde ha fått möjlighet att justera sin talan.

 

Blendow Lexnova skrev i förra veckan om Arbetsdomstolens beslut i mål B 112-18. Det gällde en uppsagd bibliotekarie som får en ny prövning i Värmlands tingsrätt sedan AD upphävt domen på grund av felaktig handläggning i underinstansen.

Kallades inte på intervju
Den här gången gäller det en 52-årig manlig sjuksköterska som anser sig ha blivit utsatt för repressalier enligt diskrimineringslagen när han inte kallades till anställningsintervju i samband med att han sökte en tjänst på länssjukhusets hjärtsektion i Kalmar.

Ogillades
Landstinget svarade bland annat att ingen hade kallats till anställningsintervju när 52-åringen väckte talan i tingsrätten. Därmed hade några repressalier inte ens teoretiskt hunnit ske. Detta höll Kalmar tingsrätt med om och ogillade käromålet redan på den grunden.

Arbetsdomstolen konstaterar att tingsrätten avgjorde målet utan huvudförhandling och att båda parter under handläggningen hänförde sig till omständigheter som inträffat efter stämningsansökan genom att argumentera kring den person som fick jobbet till slut.

Begick rättegångsfel
Enligt AD framstår det som osannolikt att 52-åringen avsåg att begränsa sin talan på det sätt som tingsrätten uppfattat honom. Genom att inte genom materiell processledning be 52-åringen att precisera sin talan begick Kalmar tingsrätt ett rättegångsfel. Domen undanröjs därför och målet återförvisas till tingsrätten.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt