Skip to content

Psykvårdad får miljonersättning av landstinget för sexövergrepp och elchocksbehandling

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Efter en förlossningsdepression skrevs kvinnan in på en psykiatrisk klinik. Där utsattes hon för sexuella övergrepp och elchocksbehandling. Nu döms Stockholms läns landsting att betala miljonersättning till kvinnan. 

 

En kvinna som idag är i 50-årsåldern blev i slutet av 2009 inlagd på sluten psykiatrisk klinik på grund av en förlossningsdepression.

Kvinnan fick under sin tid på kliniken elchockbehandling, ECT, som har resulterat i bestående minnes- och organisationssvårigheter. Hon utsattes även för sexuella övergrepp av en skötare - som dessutom gjorde olovliga inloggningar i kvinnans patientjournal.

Fick posttraumatisk stress
Kvinnan har senare vänt sig till landstingens försäkringsbolag och krävt ersättning för de brott hon utsatts för - men även för ECT som inte varit medicinskt motiverad. Kvinnan - som sedan inläggningen inte har kunnat arbeta och som har diagnostiserats med posttraumatiskt stressyndrom -  tillerkändes viss försäkringsersättning, men nekades ersättning för men och inkomstförlust.

Drygt två miljoner
Stockholms tingsrätt slår nu fast att Stockholms läns landsting ska betala en miljonersättning till kvinnan. Det handlar dels om drygt två miljoner kronor i ersättning för inkomstförlust, dels om årlig livränta på cirka 270 000 kronor och totalt närmare 160 000 kronor i ersättning för men.

Medicinsk invaliditet
Tingsrätten slår i domen fast att kvinnan, som bedömts som helt "arbetsoförmögen för all överskådlig framtid", har en medicinsk invaliditet på 23 procent.

Enligt domstolen är det också klart mera sannolikt att arbetsoförmågan beror på det som hon utsatts för när hon var inlagd - än på till exempel en grundsjukdom.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt