Skip to content

Polisen kritiseras för verkställighet av intagningsbeslut som inte vunnit laga kraft

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Polismyndigheten för bristande handläggning i ett ärende om handräckning.

Bakgrunden är att Göteborgs tingsrätt i januari 2017 beslutade att en man skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Domstolen beslutade senare - på begäran av Rättsmedicinalverket, RMV - att mannen skulle tas in på undersökningsenheten i Göteborg.

Fastställde intagnuingsbeslut
Efter att Hovrätten för Västra Sverige fastställt intagningsbeslutet framställde RMV:s enhetschef, som är legitimerad psykolog, en begäran om polishandräckning för verkställighet. I begäran, till vilken de underliggande domstolsbesluten bifogades, angavs att omhändertagandet fick ske från och med den 29 maj.

Den 14 juni frihetsberövades mannen av poliser som avsåg att föra honom till den rättspsykiatriska undersökningsenheten.

Saknade behörighet
JO konstaterar nu dels att enhetschefen saknade behörighet att begära polishandräckning, dels att verkställigheten skedde två dagar innan intagningsbeslutet hade fått laga kraft. JO konstaterar att enhetschefen har tilldelats en varning i ett disciplinärende vid RMV:s personalansvarsnämnd, och uttalar att det därför saknas anledning att ytterligare kommentera handläggningen vid RMV.

"Måste förvissa sig"
Vad gäller Polismyndighetens handläggning anser JO däremot att befattningshavaren vid handräckningsgruppen inte borde ha förlitat sig på det datum som angetts i begäran.

Eftersom Polismyndigheten måste förvissa sig om att rättens beslut om intagning har fått laga kraft kan myndigheten enligt JO:s mening inte undgå kritik.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt