Skip to content

Pojkes vistelseort hemlighålls - risk att aggressiv mamma stör LVU-vård

OBS! Genrebild. Foto: Hasse Holmberg/TT

Efter att pojken omhändertagits hålls hans vistelseort hemlig för mamman. Detta efter att hon, enligt rätten, flera gånger upptärtt aggresivt och hotfullt mot personal. 

 

Socialnämnden i Uppsala kommun omhändertog en fyraårig pojke i september 2018 enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. I samband med beslutet fattades även beslut om total umgängesbegränsning mellan pojken och hans mamma samt ett beslut om hemlighållande av vistelseort i förhållande till mamman.

Umgänge en gång i veckan
I oktober månad fattades ett nytt beslut om umgängesbegränsning enligt vilket umgänge mellan pojken och mamman skulle ske en gång i veckan. Senare samma månad fattades ytterligare ett beslut som innebar total umgängesbegränsning.

Besluten om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort överklagades till Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att kvinnan har stora svårigheter att samarbeta med andra personer och att hennes beteende av andra upplevs som aggressivt, hotfullt och kränkande.

Brister i omsorg
Förvaltningsrätten menade även att kvinnans beteende vid konflikter med andra personer i pojkens närvaro medför brister i omsorgen om honom. Mot bakgrund av detta ansåg förvaltningsrätten att nämnden haft fog för sitt beslut om hemlighållande av pojkens vistelseort och sina första beslut om umgängesbegränsning.

"Bör skyddas från exponering"
Vad gällde det tredje beslutet om umgängesbegränsning hade detta fattats efter att kvinnan vid ett umgängestillfälle i pojkens närvaro reagerat kraftfullt på att pojken hade röda prickar under ögat. Förvaltningsrätten gjorde bedömningen, i likhet med socialnämnden, att pojken bör skyddas från exponering för sådant agerande av kvinnan. Även detta beslut ansågs därför berättigat.

Skiljaktiga
Två nämndemän var skiljaktiga avseende det tredje beslutet om umgängesbegränsning och ansåg att kvinnans reaktion vid umgängestillfället utgjorde en förståelig reaktion från en orolig förälder, och att skäl därför saknades för umgängesbegränsning.

Kvinnan överklagade domen i den del som avsåg hemlighållande av pojkens vistelseort. Kammarrätten framhåller att kvinnan har ett aggressivt och hotfullt beteende mot olika myndighetsföreträdare och personal som arbetar inom vård, barnomsorg och socialtjänst.

Stor och konkret risk
Enligt ett yttrande från socialnämnden har inte kvinnans beteende förändrats. Kammarrätten anser därför att det finns en stor och konkret risk att kvinnan kommer ingripa i vården om beslutet om att hemlighålla pojkens vistelseort upphävs. Överklagandet avslås därför.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Luna Särman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt