Skip to content

Oskäligt avtalsvillkor vid biluthyrning förbjuds

Foto: Andreas Apell/TT

Efter en dom i Patent- och marknads- överdomstolen förbjuds nu Biluthyrarnas branschorganisation att låta konsumenterna oavsett vållande stå kostnaden för skadade och stulna hyrbilar.

 

Det är Konsumentombudsmannen som drivit ärendet och yrkat att Biluthyrarna ska förbjudas att använda ett avtalsvillkor som anger så kallat strikt ansvar för konsumenter som hyr bil.

Blir ersättningsskyldig
Detta villkor innebär att den som hyrt en bil blir ersättningsskyldig för om bilen stjäls eller skadas - oavsett om de bidragit till olyckan eller stölden. 

Om inget hade angetts i avtalet, skulle konsumenten kunnat undgå ersättningsskyldighet genom att visa att han eller hon varit aktsam.

Till nackdel
Därför, menar Patent- och marknadsöverdomstolen, innebär avtalsvillkoret en skillnad till konsumentens nackdel vid en jämförelse med vad som annars skulle gälla.

Denna nackdel vägs inte upp av några andra, för konsumenten mer gynnsamma, avtalsvillkor.

Ska förbjudas
Vid en helhetsbedömning har domstolen, liksom underinstansen, delat Konsumentombudsmannens uppfattning att avtalsvillkoret är oskäligt och ska förbjudas.

  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt