Skip to content

”OS i Sverige en ansträngning för polisens verksamhet” – Polisen förbereder för OS

Foto: Anders Wiklund/SCANPIX

Polismyndigheten förbereder för ett eventuellt OS i Sverige. Enligt myndigheten skulle ett OS i Sverige innebära en ansträngning för polisens verksamhet, men ligger inom ramen för polisens samlade förmåga. 

 

− Ett OS kommer att innebära en ansträngning för Polismyndigheten, men vi bedömer ändå att arrangemanget ligger inom ramen för polisens samlade förmåga att trygga säkerheten tillsammans med Säkerhetspolisen och arrangören, säger Stefan Hector, chef för operativa enheten vid polisens nationella operativa avdelning.

Enligt Polisen har myndigheten deltagit i beredningen med att ta fram en säkerhetsgaranti inför Sveriges OS-ansökan, tillsammans med Säkerhetspolisen, arrangören Sveriges Olympiska Kommitté och Regeringskansliet.

Erfarenhet och fler anställda
Polisens bedömning om att ett OS i Sverige skulle ligga inom ramen för polisens samlade förmåga att trygga säkerheten bygger enligt myndigheten bland annat på tidigare erfarenheter av stora publika evenemang i Sverige och tidigare OS.

Även faktumet att antalet polisanställda ska växa med 10 000 fram till år 2024 lyfts upp.

− Vi har tagit del av andra länders OS-arrangemang och hämtat kunskap men det är vare sig möjligt eller lämpligt att rakt av överföra lösningar eller kostnader då skillnaderna i polistaktik, polismyndigheternas organisation, ansvarsförhållanden för arrangörer, befintlig infrastruktur och slutligen hotbild är för stora, säger Stefan Hector.

Samarbete med arrangören och SÄPO
Enligt Polisen kommer arbetet med ett OS ske på samma sätt som vid andra idrottsarrangemang. Det innebär att arrangören Sveriges Olympiska Kommitté söker tillstånd, och att tillståndet villkoras med krav på arrangörens ansvar, exempelvis tillträdeskontroller, larmbågar, ordningsvakter, publikvärdar och andra åtgärder för att garantera säkerheten.

− Polisen och Säkerhetspolisen har det övergripande ansvaret för ordning och säkerhet i Sverige. Vi har tagit del av arrangörens säkerhetsplanering och har en samsyn om hur ansvarsfördelningen ska se ut vid ett eventuellt OS, säger Stefan Hector.

Lång tid kvar att förbereda
Enligt Polisen är detaljerna för Polismyndighetens säkerhetsarbete och kostnader belagda med sekretess.

Polisen räknar dock med att den större delen av kostnaderna kommer att belasta år 2026, vilket innebär att Polisen har lång tid att förbereda polisinsatsen och föra en dialog med regeringen.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt