Skip to content

Nekades medlemskap i fackförbund på grund av ålder – får 30 000 kronor i skadestånd

Foto: Bertil Ericson/SCANPIX

Det var ålderbaserad diskriminering när en kvinna som studerade på Komvux blev nekad studentmedlemskap i fackförbundet Kommunal. Det konstaterar Stockholms tingsrätt i en ny dom, rapporterar Diskrimineringsombudsmannen (DO).

 

– Domen påminner om att man inte bara bör vara försiktig med kronologiska åldersgränser, utan också användningen av kategorier som bygger på sådana gränser, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

Blev nekad medlemskap i Kommunal
Bakgrunden till målet i tingsrätten är att en kvinna som studerade vård- och omsorgsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen i Helsingborg nekades studerandemedlemskap i fackförbundet Kommunal.

Enligt DO nekades kvinnan medlemskap eftersom medlemskapet enligt förbudets stadgar endast erbjuds till studerande som genomgår en yrkesinriktad utbildning i ungdomsskola – vilket i praktiken innebär att studera på gymnasiet.

Kvinnan kunde inte heller erhålla ett ordinärt medlemskap i föreningen enligt stadgarna, eftersom hon ännu inte arbetade inom förbundets område.

Diskriminerande åldersregler
Enligt DO innebär Kommunals regler som begränsar studerandemedlemsskap till personer som går i gymnasieskolan, att ett sådant medlemskap i princip endast kan sökas av personer som inte ännu fyllt 20 år.

I domen går Stockholms tingsrätt på DO:s linje och konstaterar att det fanns ett samband mellan kvinnans ålder och fackförbundets nekande av studentmedlemskap.

Tingsrätten dömer därför Kommunal till att betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Domen har dock inte ännu vunnit laga kraft, och kan enligt DO komma att överklagas.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt