Skip to content

MSB får 31 nya helikoptrar inför sommaren - ”helt nya möjligheter att bekämpa skogsbränderna”

Foto: Erik Simander/TT

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i veckan skrivit under ett avtal som ger myndigheten tillgång till 31 helikoptrar, som inom en timme ska kunna nå hela Sveriges yta. Helikoptrarna ska placeras där brandrisken är som störst. Det rapporterar MSB.


– Det här avtalet innebär att får vi en avsevärt mycket bättre beredskap och helt nya möjligheter att bekämpa skogsbränder redan till sommaren, säger Björn Johansson, ansvarig för upphandlingen på MSB.

Ska användas till släckning och koordinering
I veckan skrev MSB och tre privata helikopterentreprenörer under ett avtal som ger MSB tillgång till upp till 31 helikoptrar under skogsbrandssäsongen som infaller mellan den 1 maj och 15 september.

Enligt MSB ska helikoptrarna komplettera andra flygande aktörer och blir en del av de förstärkningsresurser som MSB erbjuder till exempelvis regioner och kommunal räddningstjänst när lokala resurser inte räcker till eller är uttömda.

Enligt MSB ska 26 av helikoptrarna användas för släckning och fem för koordinering.

Tre av helikoptrarna kommer att kunna ställas till förfogande till EU:s civilskyddsmekanism inom ramen för funktionen rescEU-transition.

Placeras där brandrisken är störst
Enligt MSB kan de nya helikoptrarna i stort sett täcka hela Sveriges yta inom en timme när de är placerade på sina ordinarie baser.

Under skogsbrandssäsongen ska helikoptrarna placeras på de platser i landet där brandrisken är som högst.

Under säsongen ska MSB analysera situationen i landet och anpassa beredskapen efter det aktuella läget.

Ska kunna vara i luften inom 90 minuter
Enligt MSB ska helikoptrarna kunna ställas till förfogande inom högst 12 timmar i grundberedskap, och vid en ökad brandrisk ska helikoptrarna kunna ställas i beredskap med 180 minuters inställelsetid.

Vid högsta beredskapsläge ska helikoptrarna kunna vara i luften redan inom 90 minuter.

–  Vi kommer att kunna välja hur många helikoptrar som ska vara i beredskap, vilken inställelsetid de ska ha och var de ska vara placerade. Inspiration till denna modell är hämtad från Norge och MSB:s systermyndighet, DSB, som har en liknande beredskapsmodell med helikoptrar, säger Björn Johansson.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt