Skip to content

Misshandelsfriad döms i hovrätten - offret saknar förmåga att manipulera enligt läkare

Foto: Anders Wiklund/TT

Mannen friades i tingsrätten från misstankarna om att ha misshandlat sin sambo, eftersom hennes berättelse ansågs osammanhängande. Nu river hovrätten upp domen - och dömer mannen till fängelse - efter att kvinnans läkare vittnat om att hon saknar förmåga att manipulera andra. 

 

En idag 47-årig man åtalades för misshandel, grov misshandel och skadegörelse vid Luleå tingsrätt. Misshandeln gällde en kvinna som mannen hade haft ett förhållande med till och från under en lång period, och skulle enligt åtalet ha skett vid tre olika tillfällen.

Högg kniv genom dörr
I augusti 2017 hade en diskussion mellan mannen och kvinnan uppstått, som slutade i att mannen ska ha slagit kvinnan i huvudet. I april 2018 ska mannen ha besökt kvinnan och då knäat och slagit henne i ansiktet, och knivskurit och rispat henne på handen och på käken. Han ska vid samma tillfälle ha huggit en kniv genom toalettdörren i hennes hem.

"Ord mot ord"
Både mannen och kvinnan lämnade utförliga berättelser i tingsrätten, som konstaterade att ord stod mot ord. Mannen menade att kvinnan hade skadat sig själv - vid det första tillfället för att ventilera sin frustration och vid det andra tillfället i reaktion på att mannen hade berättat att han ville avsluta relationen. Mannen uppgav också att han i april 2018 hade slagit kvinnan i ansiktet för att skydda sig när hon försökte slå honom.

Ändrade sin berättelse
Kvinnan berättade att mannen hade slagit henne vid båda tillfällena och att hon hade orsakats ordentliga skador - och bland annat blött "oerhört mycket". Tingsrätten bedömde kvinnans utsagor som delvis osammanhängande och "röriga", eftersom hon flera gånger ändrade och lade till information till sina berättelser.

Tingsrätten framhöll att kvinnans psykiska funktionshinder i och för sig kunde medföra ett överdramatiserande av vissa detaljer.

Frikändes
Sammantaget ansåg tingsrätten dock att det inte med tillräcklig hög grad av säkerhet var bevisat att händelserna hade gått till på det sätt som påståtts och mannen frikändes därför. Skadeståndsyrkandet för den förstörda toalettdörren ogillades samtidigt.

Domen överklagades till Hovrätten för Övre Norrland, som nu gör en helt annan bedömning.

Historik inom psykiatrin
Kvinnans behandlande läkare har i hovrätten berättat att kvinnan har en lång historik inom psykiatrin och dessutom en ADHD-diagnos, intellektuell funktionsnedsättning och autismproblematik. Detta för med sig att kvinnan har problem med mänskligt samspel, är impulsiv under stress och är lätt att manipulera men samtidigt saknar egen förmåga att manipulera andra.

Utom rimligt tvivel
Mot bakgrund av detta bedömer hovrätten att kvinnans redogörelser för misshandeln i augusti 2017 och april 2018 är tillräckligt sammanhängande och trovärdiga för att det ska anses ställt utom rimligt tvivel att mannen avsiktligt har skadat henne.

Hovrätten anser även att det är utrett att mannen har huggit en kniv genom hennes toalettdörr.

Tio månaders fängelse
Mannen döms därför för två fall av misshandel av normalgraden och skadegörelse till fängelse i tio månader och åläggs att betala 3 000 kronor i skadestånd till Luleå kommun, för den förstörda toalettdörren.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Johanna Andersson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt