Skip to content

”Minskningen av antalet arbetslösa planas ut” – ny statistik från Arbetsförmedlingen

Foto: Jessica Gow/TT

Arbetslösheten fortsätter att sjunka. I mars i år var 345 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är 14 000 färre än för ett år sedan. Men det finns tecken på att minskningen håller på att dämpas. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

 

– Vi har fortfarande en stark arbetsmarknad, men den stadiga minskning av antalet arbetslösa som vi har haft en längre tid har nu planat ut. Det är ett tecken på att vi har en avmattning i ekonomin och det var något vi räknade med i vår senaste prognos, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten går stadigt ner
Enligt den nya statistiken från Arbetsförmedlingen har arbetslösheten stadigt minskat i över ett och ett halvt år.

I mars i år låg arbetslöshetsnivån på 6,9 procent, jämfört med 7,2 procent för ett år sedan. Totalt rör det sig om 344 826 personer, varav 180 425 var öppet arbetslösa, det vill säga personer som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete.

8,2 procent av ungdomarna i ålder 18-24 år var inskrivna som arbetslösa, och 3 300 personer varslades om uppsägning i mars, vilket är i nivå med genomsnittet under de senaste tolv månaderna som ligger på cirka 3 500 varslade per månad.

Enligt statistiken minskade också antalet arbetslösa med ca 20 000 personer varje månad, jämfört med samma månad året innan.

Viss ökning av arbetslösheten under 2019-2020
Enligt Arbetsförmedlingen är utvecklingen är i linje med prognosen som Arbetsförmedlingen presenterade i december och som förutspår en viss ökning av arbetslösheten under 2019-2020.

– Det är fortfarande en stor efterfrågan på arbetskraft, men vi har också många arbetslösa som saknar den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar och som behöver komplettera sina kunskaper för att få jobb. Därför är det viktigt att fler arbetssökande påbörjar en utbildning. Det behövs också subventionerade anställningar och arbetsnära aktiviteter som praktik, säger Annika Sundén.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för april publiceras den 14 maj kl. 06:00. 

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt