Skip to content

Migrationsverket kritiseras av JO - tog tillbaka asylsökandes pengar

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

De två asylsökande fick sina bidrag insatta på ett kort, ett så kallat kontantkort. När de inte längre hade rätt till bidrag spärrade Migrationsverket korten, och återtog de pengar som fanns på dem. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen. 

 

Eftersom personer som söker asyl i Sverige som regel inte kan öppna bankkonto här får de, av Migrationsverket, ett kontaktkort där deras bidrag, bland annat ekonomiskt bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande, sätts in. 

Kontantkortet fungerar sedan som ett betalkort, och kan användas både för köp och för kontantuttag. 

Rätt till bistånd upphörde
I aktuellt fall hade två asylsökande fått varsitt kort av Migrationeverket. När deras rätt till bistånd upphörde i juli respektive augusti förra året spärrade och avslutade Migrationsverket deras kort. De pengar som fanns på respektive kort fördes över till Migrationsverkets konton. 

Efter en anmälan till JO kritiseras nu Migrationsverket. 

"Migrationsverket har förfogat över de pengar som fanns på de två personernas kontantkort utan deras medgivande", skriver JO. 

Saknas lagstöd
JO konstaterar att det saknas stöd i lag för Migrationsverket att "förfoga över pengar som tillhör en asylsökande". 

"Sammanfattningsvis tillhör alltså ersättning som beviljats en asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande, och satts in på ett kontantkort som denne tilldelats, sökanden. Det innebär i sin tur att Migrationsverket inte utan stöd i lag kan förfoga över medlen på kortet oavsett om det efter insättningen visar sig att sökanden helt eller delvis inte hade rätt till ersättningen," skriver JO.

"Se över förfarandet"
Vidare skriver JO, Cecila Renfors, att hon "förutsätter att Migrationsverket ser över sitt förfarande samt säkerställer att det inte förekommer att verket, utan att det finns stöd för det, förfogar över medel som beviljats en asylsökande och satts in på det kort han eller hon tilldelats". 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt