Skip to content

"Länkskatt" och "innehållsfilter" kan snart vara ett faktum - klartecken för copyrightdirektivet i EU

EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Henrik Montgomery/TT

Idag röstades det uppmärksammade upphovsrätts-direktivet igenom i EU:s ministerråd. Trots Sveriges nej vann JA-sidan med siffrorna 19-6 och förslaget är därmed formellt antaget av medlemsländerna. Nu börjar arbetet med att implementera direktivet i den svenska lagstiftningen. 

 

Syftet med upphovsrätssdirektivet är att skapa en jämnare fördelning av reklamintäkterna så att kreatörer och upphovsrättsinnehavare får skälig ersättning för nyttjandet av dess material.

Har kallats "det fria internets död"
Två av artiklarna, nummer 11 och 13, har dock fått stor uppmärksamhet då de av kritiker påståtts vara ett hot mot det "fria internet".

Artikel 11 har av kritikerna kallats för en "länkskatt" då den i praktiken innebär att nyhetssajter ska få betalt när deras material länkas och används av någon annan. 

Artikel 13 har istället liknats vid ett "innehållsfilter" eftersom sajter som Youtube och Facebook kan tvingas att upprätta filter som begränsar användarnas möjlighet att ladda upp upphovsrättsskyddat material. 

Sverige röstade nej
Regeringen har länge varit positiva till direktivet men tvingades, efter att en majoritet i EU-nämnden motsatt sig detta, att rösta nej till förslaget i dagens omröstning. 

Sverige, Polen, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Finland var dock de enda länderna som röstade nej och direktivet röstades därmed igenom med siffrorna 19-6. 

Det innebär att direktivet nu är antaget och att Sverige och de andra medlemsländerna nu kan börja arbetet med att implementera det i den nuvarande lagstiftningen.

 

Se Veckans Juridik om det uppmärksammade förslaget här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt