Skip to content

”Krävs noggrant analysarbete” – internationella försvarssamarbeten analyseras i ny rapport från FOI

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Försvarssamarbeten i mindre grupper är ett sätt att ta itu med den försämrade säkerhetssituationen i Europa. Det konstaterar Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i en ny rapport som analyserar för- och nackdelar med Sveriges försvarssamarbeten.

 

Enligt FOI har Sverige i dagsläget bilaterala försvarsavtal med ett tiotal länder, och deltar i flera regionala samarbeten. En drivkraft är den försämrade säkerhetssituationen i Europa och det spända tillståndet runt Östersjön.

På uppdrag av försvarsdepartementet har nu FOI analyserat två av de samarbetsgrupper som Sverige är medlem i: Joint Expeditionary Force (JEF) som leds av Storbritannien och Framework Nations Concept (FNC) som leds av Tyskland.

Syftet med analysen har bland annat varit att ta reda på vad mindre försvarssamarbeten betyder för Europas säkerhet och försvar, samt utreda vad Sverige behöver överväga som medlem i dessa samarbeten och vid eventuell anslutning till nya grupper i framtiden.

Samarbete leder till snabbare beslut
Enligt rapporten har de försvarssamarbeten som analyserats både positiva och negativa effekter. En positiv effekt är att beslutsfattandet blir snabbare.

– Det här handlar ju om små grupper vilket innebär att man inte behöver invänta beslut från lika många parter som i stora multilaterala samarbeten. Beslutsfattandet underlättas också av att länderna ofta är likasinnade och har en liknande hotuppfattning. Det gör att de kan agera mer flexibelt i regionala situationer än vad som är möjligt i EU och Nato, säger Eva Hagström Frisell, forskningsledare på enheten för säkerhetspolitik och en av författarna bakom rapporten.

Stärker relationerna
Enligt rapporten stärker också regionala samarbeten de säkerhetspolitiska relationerna mellan länderna och Europas förmåga att hantera olika situationer.

Samarbetena kan dessutom även utgöra ett sätt för de europeiska länderna att leva upp till sina åtaganden inom Nato, och bidra till en jämnare fördelning.

En annan fördel är att mindre länder som Sverige blir starkare genom samarbete med någon av de större militärmakterna i Europa.

Fragmentering och resursslöseri
De negativa effekter av samarbetena som rapporten tas upp är att samarbeten som JEF och FNC kan leda till en fragmentering av försvarssamarbetet i Europa.

Dessutom riskerar medlemsländerna även att slösa med resurser som istället skulle behövas till investeringar i det nationella försvaret.

– Därför krävs det ett noggrant analysarbete av fördelar och nackdelar med samarbeten av det här slaget och att man prioriterar de som ger bäst resultat, säger Eva Hagström Frisell.

Samarbeten bra för Sverige
Trots de negativa konsekvenserna är rapportens sammantagna budskap att sådana samarbeten som kan stärka de säkerhetspolitiska relationerna är bra för Sverige.

– Både Storbritannien och Tyskland är viktiga för Sverige. Men det gäller att militära projekt samordnas så att inte flera organisationer lägger pengar på samma sak.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt