Skip to content

Köpte sex trots vetskapen om att kvinnan var utsatt för trafficking - döms för oaktsam våldtäkt

Foto: Johan Nilsson/TT

Två rumänska män döms för människohandel efter att ha exploatera en ung rumänsk kvinna för sexuella ändamål under en treveckorsperiod i Sverige. Kvinnan tvingades sälja sex till ett 100-tal män samtidigt som de rumänska männen tog hand om de cirka 170 000 kronorna som kvinnan tjänade under samma period. En av männen som köpt sex döms dessutom för oaktsam våldtäkt av kvinnan.

 

Kvinnan och de två männen kommer alla från samma område i Rumänien och kvinnan fick kontakt med en av männen via Facebook varpå de senare inledde en relation med varandra. 

De tre tog sig senare till Sverige där kvinnan under cirka tre veckors tid tog emot ett stort antal kunder i flera olika lägenheter i Stockholm och i en lägenhet i Uppsala som alla hade hyrts av privatpersoner genom tjänsten AirBnb.

Efter viss spaning gjorde polisen under förra sommaren tillslag mot den lägenhet i Uppsala där kvinnan för tillfället erbjöd sexuella tjänster mot betalning samtidigt som de båda männen också befann sig i lägenheten. 

 

Var planlagt från början
Enligt tingsrätten är det fastslaget att männen, redan från början, hade en gemensam plan som gått ut på att den ene av de två skulle uppvakta kvinnan i syfte att hon skulle få känslor för honom samt förhoppningar om en bättre framtid.

Tanken var att hon därigenom skulle kunna förmås att följa med till Sverige för att erbjuda män sexuella tjänster mot betalning i tron att hon skulle komma att få del av vinsterna från prostitutionen.

Enligt tingsrätten är det dock uppenbart att detta aldrig ingick i männens planering och deras tillvägagångssätt har i domen kallats för "lover-boy-syndrom".

Begränsat kvinnans fria vilja
Väl i Sverige förändrades männens attityd mot kvinnan kraftigt och hon hamnade snabbt hamnat i en situation där det "förelegat ett sådant maktförhållande mellan henne och männen att dessa kunnat bemästra hennes fria och verkliga vilja".

Hennes alternativ att på ett eller annat sätt av egen kraft kunna komma ur den sexuella exploateringen av henne som pågick har därigenom, enligt tingsrätten, allvarligt begränsats.

Sammanfattningsvis är det, enligt tingsrätten, därför bevisat att männen under den aktuella tidsperioden i Rumänien och i Sverige genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av kvinnans "utsatta belägenhet och med andra sådana otillbörliga medel" rekryterat, transporterat och inhyst kvinnan i syfte att hon skulle exploateras för sexuella ändamål.

Frias från våldtäktsanklagelser
En av männen döms dessutom för olaga hot och dopningsbrott, men frikänns från tre fall av våldtäkt mot kvinnan som han var åtalad för.

Männen döms till fängelse i tre år och fyra månaders respektive två år och tio månader och ska även utvisas ur landet efter det att de avtjänat sina straff.    

17 män döms även för att ha köpt sexuella tjänster av kvinnan via en escortsida på internet, 16 av dessa döms till dagsböter.

En döms för oaktsam våldtäkt
En av männen som köpt sex av kvinnan gjorde det vid två tillfällen och använda vid sin recension av tjänsten på en escortsida orden "misstänkt trafficking".

Tingsrätten anser att  mannen vid det senare tillfället haft sådana kunskaper och erfarenheter av kvinnans situation att han måste ha insett att det fanns en risk för att kvinnan var föremål för människohandel och därigenom inte kunde medverka frivilligt.

Bevisningen räcker dock, enligt tingsrätten, inte till för att kunna döma honom för våldtäkt, men eftersom han varit grovt oaktsam till omständigheten att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation döms han istället för oaktsam våldtäkt till ett års fängelse.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt