Skip to content

Jurist till FoU-ledningen, Karolinska Universitetssjukhuset

Vi erbjuder   
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största sjukhus och bedriver vård, utbildning och forskning i världsklass. Sjukhuset genomför för närvarande en omfattande förändringsresa och ambitionen är hög. Vi mäter oss med de bästa i världen inom allt från medicinska resultat till patienternas upplevelse av vården. Vi ska hålla högsta internationella klass inom vård, forskning och utbildning och skapa mesta möjliga värde för våra patienter.  
  
Just nu söker vi dig som vill vara med i denna förändringsresa genom att i rollen som jurist ge stöd och rådgivning till sjukhusets forskningsverksamhet. Karolinska Universitetssjukhuset har idag fem jurister, varav en med placering vid sjukhusets FoU-ledning, där den aktuella tjänsten också kommer att vara placerad. På FoU-ledningen arbetar totalt åtta personer som ger kvalificerat stöd i olika administrativa processer och verkar samordnande inom berörda verksamheter.
 
Vi förstärker nu FoU-ledningen med ytterligare en jurist med särskild inriktning forskningsrelaterad juridik. Du kommer att vara placerad på FoU-ledningen med lokaler i sjukhusets nya forskningshus BioClinicum i Solna. 
  
Om tjänsten 
I rollen som jurist på FoU-ledningen är ditt övergripande uppdrag att bistå med beslutsstöd och rådgivning till sjukhusets forskningsverksamhet. I uppdraget ingår att tillhandahålla rådgivning i affärsjuridiska och regulatoriska frågor till FoU-direktören, övriga stabschefer samt till de kliniska och administrativa verksamheterna.
 
Karolinska Universitetssjukhuset driver och deltar kontinuerligt i ett stort antal forsknings- och samverkansprojekt. Projekten utgör ofta samarbeten mellan sjukhuset och externa parter från akademi, Life Science industrin samt olika hälso- och sjukvårdsaktörer. Projekten spänner över flera rättsområden, bl.a. avtalsrätt, immaterialrätt, förvaltningsrätt (offentlighet- och sekretesslagstiftningen), EU-rätt samt dataskyddslagstiftningen liksom ett antal regulatoriska frågeställningar. Bland projekten finns t.ex. EU-projekt som genomförs inom ramen för EU:s olika ramprogram. 
 
Den juridiska stödfunktionen är förhållandevis ny och under uppbyggnad. Du kommer därför att få ta aktiv del i utformningen av det framtida juriststödet och det finns goda möjligheter att vara med och påverka arbetet och utvecklingen av funktionen samt den egna tjänsten. 
 
Vi ser det som en angelägen uppgift för FoU-ledningen att kontinuerligt förbättra och strukturera samverkan mellan sjukhuset och övriga centrala samverkansparter, bl.a. Karolinska Institutet, KI, och regionens olika juristfunktioner. Du som söker kommer att vara en självklar och viktig del i detta utvecklingsarbete. 
  
Arbetet omfattar frågeställningar inom alla de rättsområden som aktualiseras inom ett universitetssjukhus forskningsverksamhet. Du kommer bl.a. att arbeta med att upprätta, granska och kvalitetssäkra avtal och övrig forskningsdokumentation i olika forskningsprojekt utifrån ett legalt och regulatoriskt perspektiv. En del av arbetet sker på engelska och många gånger med aktörer från Life Science industrin som motparter.
 
Karolinska Universitetssjukhuset deltagande i komplexa forsknings- och samverkansprojekt innebär att du kommer att arbeta med internationell avtalsjuridik i kombination med förvaltningsjuridik. Arbetet omfattar även att skriva och kvalitetssäkra olika typer av dokument. Medverkan vid interna utbildnings- och informationsinsatser ingår också i arbetsuppgifterna.  
 
Vi söker 
Du har god analytisk förmåga och mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt med resultat av hög kvalitet, är lösningsinriktad och snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter.   
 
Du behöver ha mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga, initiativförmåga, flexibilitet samt intresse för att samarbeta med andra professioner. Det är viktigt att du har förmåga att tillämpa juridiken i olika sammanhang och kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen.   
 
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
  
Kvalifikationer  
Du ska ha juristexamen med minst några års erfarenhet av allmän affärsjuridik, gärna från bolag, myndighet eller advokatbyrå. Förutom affärsjuridik innefattande avtalsrätt är erfarenhet inom något av följande områden meriterande: 
  • Life Sciences - företrädesvis regulatoriska frågor  
  • Dataskyddslagstiftningen 
  • Immaterialrätt 
Erfarenhet av och intresse för personuppgifts- och dataskyddsfrågor är särskilt meriterande.  
 
Varmt välkommen med din ansökan! Klicka HÄR för mer information och ansökan
 
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
  


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt