Skip to content

Inte diskriminering när kvinna med ledarhund nekades färdtjänst

Foto: Kyrre Lien/TT

Kvinnan nekades åka färdtjänsttaxi - eftersom hon hade en ledarhund med sig. Det var, konstaterar Diskrimineringsombudsmannen, inte diskriminering. 

 

Det var inte diskriminering när en blind kvinna nekades åka färdtjänst med två taxibolag från Arlanda tillsammans med sin ledarhund.

Det menar Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu därför avslutar ärendena.

Landstinget beslutar
Stockholms läns landsting, SLL, ansvarar för tillhandahållandet av färdtjänst och för bokningscentralen, samt beslutar om vilka resmöjligheter som ska finnas tillgängliga för den som beviljats tillstånd för färdtjänst.

Taxibolagen - Sverigetaxi i Stockholm AB och Taxi Kurir i Stockholm AB - har uppgett att särskilda restriktioner gäller för upphämtning på Arlanda, och att detta inte är något som bolagen själva råder över. Vid transport av pälsdjur krävs dessutom särskilda fordon, och utbudet sätts då i relation till efterfrågan - där "betydligt fler" kunder efterfrågar allergisanerade fordon än fordon som kan pälsdjur.

Ovanliga resor
Enligt statistik från SLL var 0,3 procent av alla färdtjänstresor under 2017 beställning av resa med ledarhund eller pälsdjur, medan de allergianpassade resorna var 1,25 %.

Frågan är då hur taxibolagens generella kapacitet att ta emot färdtjänstresenärer med ledarhund ser ut - och om bolagen vidtagit skäliga åtgärder för att säkerställa att det finns ett tillräckligt antal bilar som är anpassade för att ta emot ledarhund i sin respektive fordonsflotta.

Av utredningen har det framkommit att 22 procent av Sverigetaxis fordon och 25 av Taxi Kurirs har sådan anpassning.

Mot bakgrund av detta finner DO att båda taxibolagen vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet, och därmed inte gjort sig skyldiga till diskriminering.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt