Skip to content

Inte bevisat att segelsällskaps ordförande hotats - 75-årig man frias av hovrätten

Foto: Fredrik Sandberg/TT

En konflikt mellan ordföranden i ett segelsällskap och en utesluten 75-åring hamnade i rätten. Mannen dömdes för flera hot, men frias nu av hovrätten. 

 

En 75-årig man var medlem i ett segelsällskap, men uteslöts eftersom man ansåg att mannen hade skadat segelsällskapets intressen.

Känt sig hotade
Sedan dess hade 75-åringen och föreningens ordförande varit i konflikt med varandra. Ordföranden och hans fru hade också vid upprepade tillfällen känt sig hotade av mannen. Makarna hade därför polisanmält mannen och kontaktförbud kom att meddelas.

Till slut stämde makarna 75-åringen för olaga hot.

"Inte haft något otalt"
I Kristianstads tingsrätt uppgav ordföranden att han och hans fru hade mottagit hot av 75-åringen genom mejl, däribland dödshot. Ordföranden menade också att 75-åringen hade provocerat och knuffat honom vid ett flertal tillfällen när de hade stött på varandra. 75-åringen uppgav att han aldrig hade "haft något otalt" med frun, utan att det var ordföranden han hade haft en konflikt med.

Inte meningen att hota
Enligt 75-åringen hade han och ordföranden brevväxlat och haft synpunkter på varandra, men det hade aldrig varit 75-åringens mening att hota, attackera eller prata illa om ordföranden.

En kvinna hade en gång blivit vittne till en påstått hotfull situation mellan 75-åringen och makarna. I vittnesförhör uppgav hon dock att hon varken hade hört eller sett 75-åringen göra något mot makarna.

Dömdes i tingsrätten
Tingsrätten bedömde att 75-åringen hade uppträtt provokativt och ansåg att det på grund av den osämja som förelegat mellan parterna var styrkt att 75-åringen hade hotat makarna.

75-åringen dömdes därför för olaga hot till 80 dagsböter på totalt 15 200 kronor och förpliktades att betala skadestånd på 5000 kronor till vardera maken.

Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nu anser att makarnas uppgifter inte är tillräckliga för att åtalet ska anses styrkt. Med hänsyn till den bakomliggande konflikten mellan makarna och 75-åringen måste det dessutom ställas särskilt höga krav på övrig bevisning.

Begränsat stöd
Uppgifterna från kvinnan har enligt hovrätten endast ett begränsat stöd för åtalet, eftersom hon har förklarat att hon inte gjorde några egna iakttagelser av att 75-åringen betedde sig hotfullt.

Hovrätten ogillar därför åtalet och skadeståndsyrkanden.

  • Alt-texten
    Johanna Andersson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt