Skip to content

Ingen resning för bilsprängningarna i Göteborg - huvudvittnets nya uppgifter "inte övertygande"

Foto: Niklas Maupoix/TT

Det blir ingen resning för den tidigare Bandidosledaren som dömdes för att ha anstiftat två bilsprängningar i Göteborg 2006. Mannens advokat ansökte om resning efter att huvudvittnet, som pekat ut mannen under rättegången, tagit tillbaka sitt vittnesmål. Men Högsta domstolen anser att mannens nya uppgifter inte är övertygande och avslår därför resningsansökan.

 

Det var 2006 som två bilar sprängdes i Göteborg, varvid den ena skedde på en central plats mitt i lunchruschen.

Ett antal år senare vittnade en man om att han på olika sätt varit involverad i bilsprängningarna, tillsammans med ett fleral personer som alla hade kopplingar till Bandidos MC.

Blev huvudvittne i rättegången
Mannen uppgav att sprängningarna skett på uppmaning av den dåvarande ledaren för Bandidos och hans vittnesuppgifter blev således åklagarens viktigaste bevisning som ledde till att samtliga inblandade dömdes. 

Bandidosledaren dömdes till 7 års fängelse för anstiftan av bilsprängningarna och åklagarens huvudvittne dömdes också till ett långt fängelsestraff.

Tog tillbaka vittnesmålet
För två år sedan kontaktade vittnet Bandidosledarens advokat och berättade att de uppgifter som han lämnat under rättegången varit falska.

Enligt mannen skulle hans motiv att ljuga varit att hämnas för en misshandel han tidigare utsatts för.

Nu kände han dock dåligt samvete för sina tidigare lögner och ville ställa saker och ting tillrätta, varför han kontaktade mannens advokat och sa som det var.

Med hänvisning till mannens ändrade uppgifter ansökte den tidigare Bandidosledarens advokat om resning hos Högsta domstolen.

HD avslår resningsansökan
Högsta domstolen avslår nu resningsansökningen med hänvisning till att uppgifterna som mannen lämnar idag inte är tillräckligt övertygande.

HD skriver bland annat att mannens uppgitfter "måste värderas i ljuset av att han i brottmålet lämnade helt andra uppgifter" 

Högsta domstolen konstaterar, bland annat, att mannen under rättegången lämnade "tämligen detaljerade och sammanhängande uppgifter om brottsligheten", samt att hans uppgifter "hade visst stöd av den övriga utredningen, bland annat i listor över telefontrafik".

Mannens nya uppgifter om att han fått hjälp av Polisen att bygga upp en berättelse inför rättegången avfärdas även den av Högsta domstolen.

Kan ha motiv att ändra sina uppgifter
Högsta domstolen konstaterar dessutom att mannen idag lever under hot från MC-klubben och att det inte går att bortse från att detta kan vara en anledning att i dagsläget ändra sina vittnesuppgifter. 

Sammanfattningsvis anser Högsta domstolen att den berättelse mannen lämnat i resningsärendet inte framstår som övertygande. Mot den bakgrunden avslås resningsansökningen.

Domstolen var enig i sitt beslut.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt