Skip to content

”Indikationer på negativa konsekvenser” – Riksrevisionen granskar fri entré till museer

Foto: Henrik Montgomery/TT

År 2016 införde 18 statliga museer fri entré till sina permanenta samlingar. Ett syfte var att locka besökare som inte annars skulle besökt museerna. Nu ska Riksrevisionen granska fri entré-reformen, bland annat för att se hur reformen påverkat museernas möjligheter att utföra sina huvuduppdrag.

 

– Ingen sammanhållen utvärdering har gjorts av fri entré-reformen. Det finns dock indikationer på vissa negativa konsekvenser, och vi kommer bland annat att granska om reformen har påverkat museernas förutsättningar att utföra samtliga huvuduppdrag, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Tillgängliggöra kulturupplevelser
Fri entré till ett mindre antal statliga muséer infördes för första gången år 2004. År 2005 utökades det fria inträdet till 19 museer.

Den fira entrén för vuxna avskaffades år 2006, men återinfördes år 2016 på totalt 18 statliga museer. Syftet med återinförande var bland annat att göra kunskap och kulturupplevelser tillgängligt för flera personer.

Museibesöken har ökat – men inte de nya besökarna
Enligt Riksrevisionen har museibesöken ökat sedan reformen infördes.

Men enligt Myndigheten för kulturanalys, som undersökt besöksutvecklingen för ett mindre antal museer med fri entré, består ökningen framförallt av vana museibesökare.

Detta tyder enligt Riksrevisionen på att det fria inträdet inte lyckats locka nya grupper av besökare till museerna i någon större omfattning.

Den bilden delas dock inte av de museiföreträdare som Riksrevisionen intervjuat i det inledande granskningsarbetet.

Ingen uppföljning
Enligt Riksrevisionen finns ingen uppföljning av resultaten av de senaste årens fri entré-reform utöver den undersökning som gjorts av Myndigheten för kulturanalys.

Därför ska nu Riksrevisionen undersöka reformens planering och genomförande.

Granskningen ska bland annat undersöka om regeringen skapat tillräckliga förutsättningar för reformens genomförande, om museerna genomfört reformen på ett ändamålsenligt sätt, och om reformen påverkar museernas förutsättningar att utföra sina huvuduppdrag.

Resultatet av granskningen ska sammanställas i en rapport med preliminär publicering i december 2019.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt