Skip to content

Hovrätten inte jävig när de dömde jurist för våldtäkt efter sommarfest - HD avslår överklagande

Hovrätten var inte jävig i samband med att en jurist dömdes för våldtäkt. Det konstaterade i dag Högsta domstolen som därmed avslår juristens överklagande. 

 

Stockholmsjuristen, som är i 30-årisåldern, åtalades vid Stockholms tingsrätt för våldtäkt och försök till våldtäkt.

Det första fallet rör en händelse som utspelade sig efter en sommarfest som en advokatbyrå hade i juni i år. Mannen, som arbetade som biträdande jurist på byrån, delade då en taxi tillsammans med en annan biträdande jurist som hade varit anställd på byrån i några veckor.

Delade taxi
Mannen och kvinnan klev av taxin klockan halv tre på natten och gick då tillsammans upp i hennes lägenhet. Därefter går uppgifterna isär om vad som hände.

Kvinnan har berättat hur hon kände sig lättpåverkad under kvällen och upplevde att hon "gjorde bort sig" på sin nya arbetsplats. Mot slutet av kvällen var hon mycket berusad och hade svårt att hålla balansen.

Drog i håret och bet
När mannen följde med henne in i trapphuset ville hon inte avvisa honom där utan ta den diskussionen inne i lägenheten i stället. Mannen accepterade dock inte att hon bad honom gå utan blev hårdhänt. Han drog henne i håret och bet henne varvid hon blev "rädd och ganska passiv".

Under något skede av händelseförloppet försökte kvinnan avleda honom genom att låtsas gå och leta efter kondomer och vid något skede har hon onanerat åt mannen för att "få slut" på det hela. Hon ville dock aldrig ha sex vilket hon var tydlig med från början.

Kontaktade pojkvännen
När hon vaknade på morgonen kontaktade hon först sin pojkvän och därefter bland annat sin chef och flera privata vänner. Hon fick hjälp att ta sig till ett sjukhus för läkarundersökning. 

Skador och hårtuss
Tingsrätten ansåg att kvinnans berättelse hade ett högt bevisvärde och fick stöd bland annat av de bitskador som hon uppvisat dagen efter händelsen och den hårtuss som säkrades vid brottsplatsundersökningen. Flera personer har också kunnat vittna om att kvinnan efteråt har varit chockad, förtvivlad och uppriven.

Försvårande omständigheter
Mannen dömdes för våldtäkt. När det gäller straffet ansåg tingsrätten att det fanns försvårande omständigheter:

"I den bedömningen tar tingsrätten hänsyn främst till att X använde en del våld som också ledde till skador på MÄ, att gärningen var utdragen i tid och ägde rum i MÄ:s hem samt att den innefattade både vaginal och anal penetration."

Frias på en punkt
Mannen dömdes därför till två års fängelse och 125 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

När det gäller den andra åtalspunkten - att mannen under liknande omständigheter skulle ha försökt våldta en kollega på en annan arbetsplats - ansåg dock tingsrätten att bevisningen inte höll och han friades därför på den punkten.

Hovrätten instämmer
Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt och krävde att mannen skulle dömas även för våldtäktsförsöket och att straffet under alla omständigheter skulle skärpas.

Mannen begärde att han skulle frias helt.

Hovrätten fastställde dock tingsrättens dom på två års fängelse.

Mannen överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen och hävdade att hovrätten skulle ha varit jävig. Orsaken var enligt mannen att hovrätten redan hade tagit ställning i skuldfrågan genom att först besluta om fortsatt häktning och därefter, med samma domare, döma honom. Enligt hovrätten själv förelåg dock inget jäv.

Ny bevisning
Högsta domstolen anser dock att frågan bör prövas och meddelade alltså prövningstillstånd i den delen.

I dag kom domen från HD och de slår fast att domstolen inte var jävig. 

Högsta domstolen har alltså tagit ställning till om hovrättens ledamöter var jäviga när de "tillät att utredningen kompletterades med ny bevisning sedan huvudförhandlingen hade avslutats och därefter höll fortsatt huvudförhandling."

Inte jävig
Hovrättens ledamöter hade,skriver HD, efter den överläggning som hölls i direkt anslutning till den tidigare huvudförhandlingen skickat ut sina anteckningar där det angavs att dom hade beslutats och att den tilltalade skulle kvarbli i häkte. Den tilltalade menade att det gav intrycket att domarna, när den fortsatta huvudförhandlingen senare hölls, hade förutfattade meningar i skuldfrågan.

Men enligt Högsta domstolen var hovrätten inte jävig vid sin fortsatta handläggning av målet. Målet ska därför inte återförvisas till hovrätten för ny prövning.

Högsta domstolen tar inte upp överklagandet av hovrättens dom till prövning. Hovrättens dom står därmed fast.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt