Skip to content

Hovrätten fastställer narkotikadom - men avslår utvisningsyrkande

Foto: Claudio Bresciani/TT

Han dömdes för bland annat grovt narkotikabrott till fängelse och utvisning. Nu häver hovrätten utvisningen - eftersom mannen bott i Sverige i 24 år. 

 

Hovrätten för Nedre Norrland avslår åklagarens yrkande om utvisning för en 39-årig man från Somalia.

Mannen dömdes för grovt narkotikabrott, falsk tillvitelse och rattfylleri i Gävle tingsrätt efter att ha kört bil under påverkan av amfetamin på en motorväg utanför Gävle i oktober 2018. Mannen hade dessutom haft närmare 800 gram narkotika i en ryggsäck i bakluckan.

Tio års utvisning
Tingsrätten beslutade också att mannen skulle utvisas, och förbjudas att återvända till Sverige under en period på tio år. Enligt tingsrätten förelåg synnerliga skäl för utvisning med hänsyn till mannens "socialt oordnade liv", avsaknad av hemvist, "kriminella leverne" och risk för fortsatt brottslighet.

Dotter i Sverige
Mannen är somalisk medborgare och saknar uppehållstillstånd i Sverige. Hans enda anknytning till Sverige bestod i familjeband till sin dotter, sin mamma och sina syskon. Mannen har bott i Sverige sedan han var tonåring, men tingsrätten ansåg ändå att hans anknytning till det svenska samhället var så svag att skäl för utvisning förelåg.

Överklagade
Påföljden bestämdes till fängelse i två år och tre månader, med beaktande av att mannen skulle utvisas. Mannen överklagade domen till hovrätten och yrkade att åtalet för grovt narkotikabrott skulle ogillas och att åklagarens yrkande om utvisning skulle avslås.

Han yrkade även att han skulle dömas till en mildare påföljd.

Lutar sig mot HD
Hovrätten fastställer tingsrättens dom i fråga om narkotikabrottet, men för utvisningen gör hovrätten en annan bedömning. Hovrätten tar fasta på två avgöranden om utvisning från Högsta domstolen, där de tilltalades långa vistelse i Sverige har varit skäl för att de ska få stanna i landet.

I en dom nämns att när en utlänning som varit bosatt i Sverige "under en så avsevärd tid som mer än 25 år" måste utgångspunkten vara att han eller hon, även när återfallsrisk finns, "ska ha rätt att ha tryggheten att få stanna kvar här" - om inte alldeles speciella omständigheter talar för att utlänningen ska utvisas.

Inte synnerliga skäl
Eftersom mannen har tillbringat 24 år i Sverige och dessutom har en underårig dotter här, bedömer hovrätten att det inte finns synnerliga skäl att utvisa honom.

Hovrätten avslår därför åklagarens utvisningsyrkande, men skärper samtidigt påföljden till två år och sex månaders fängelse.

  • Alt-texten
    Johanna Andersson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt