Skip to content

Högsta domstolen ska avgöra om spelmissbruk är skäl för att sättas under förvaltare

Foto: Marcus Ericsson/TT

Mannen blev, på grund av sitt spelmissbruk, satt under förvaltare. Nu ska Högsta domstolen pröva om spelmissbruk verkligen faller under bestämmelsen om "liknande förhållande".

 

En man begärde i Hudiksvalls tingsrätt att hans förvaltarskap skulle upphöra. Ett läkarintyg anger att mannen är "ur stånd att vårda sin egendom på grund av psykisk störning och liknande förhållande".

Utredningen visade samtidigt på psykiatriska problem samt alkohol- och spelmissbruk.

Hovrätten instämde
Förvaltarskapet skulle därför enligt tingsrätten kvarstå så vitt avser bevakning av rätt och förvaltning av egendom. Hovrätten för Nedre Norrland anslöt sig senare till denna bedömning och avslog mannens överklagande.

Hovrätten lyfte särskilt fram läkaruppgifter som pekar på "ett uttalat spelmissbruk som förekommer när [mannen] har tillgång till pengar".

"Kan jämställas med sjukdom"
Domstolen konstaterade att andra typer av missbruk anses utgöra "liknande förhållanden" som enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken, FB, kan jämställas med sjukdom och motivera förvaltarskap.

Detsamma borde enligt hovrätten gälla spelmissbruk, eftersom det på samma sätt "riskerar att rasera en persons ekonomiska situation" - åtminstone när det handlar om ett uttalat och långvarigt missbruk.

Godmanskap inte nog
Spelmissbruket utgjorde också en sådan risk att förvaltarskapet behövde fortgå så vitt avser bevakning av rätt och förvaltning av egendom - och godmanskap var här inte tillräckligt, menade hovrätten.

Högsta domstolen beslutar nu att meddela prövningstillstånd för att avgöra om spelmissbruk är ett "liknande förhållande" i FB:s mening.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt