Skip to content

HFD läxar upp kammarrätten - tvingar domstolen att bevilja prövningstillstånd i ersättningsfråga

Foto: Henrik Montgomery/TT

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar kammarrättens beslut att neka mannen prövningstillstånd med hänvisning till att det är av vikt för rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt. Målet ska därför prövas av kammarrätten, konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen. 

 

Mannen råkade i augusti 2017 ut för ett lindrigare olycksfall i samband med studier på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Mannen gjorde en skadeanmälan till Kammarkollegiet och begärde ersättning ur det offentligas personskadeförsäkring för studenter.

Kammarkollegiet betalade ut viss ersättning, men biföll inte mannens anspråk fullt ut och mannen överklagade därför till Förvaltningsrätten i Karlstad, som avslog hans överklagan. 

HFD ändrar underinstansens beslut
Mannen överklagade även förvaltningsrättens beslut, men kammarrätten i Göteborg beslutade att inte lämna prövningstillstånd i ärendet.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att ändra kammarrättens beslut och meddelar prövningstillstånd för målet i kammarrätten.

HFD konstaterar att förvaltningslagen föreskriver att beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol ”om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt” – något som alltså innebär att beslutets faktiska verkningar blir avgörande för överklagbarheten.

Av vikt för rättstillämpningen att frågan prövas
I målet aktualiseras frågan om Kammarkollegiets beslut kring skaderegleringen – där mannen delvis fått avslag – går att överklaga till allmän förvaltningsdomstol.

Det saknas här vägledande avgöranden från HFD och det är enligt domstolen av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas i högre rätt.

Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd och HFD ändrar därför det tidigare beslutet.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt