Skip to content

HD stoppar utlämning till Iran - alltför många oklarheter kring den iranska bedrägeridomen

Foto: Jae C. Hong/TT

En iransk man som anklagas för bedrägeri ska inte lämnas ut till sitt hemland. Den iranska domen mot mannen innehåller så pass mycket oklarheter att den inte kan föranleda en utlämning till Iran, som inte har tillträtt den europeiska utlämnings-konventionen. Det konstaterar Högsta domstolen.

 

Domarväsendet i Iran har, till stöd för sin begäran om utlämning av mannen, åberopat en dom från december 2016 där mannen ska ha dömts till tre års fängelse för bedrägeri.

Gärningen ska ha bestått i inköp av stora mängder ris och gryn med hjälp av förfalskade checkar.

Förnekat kännedom om misstankar och dom
Mannen har hela tiden förnekat brott och förklarat att han inte känner till några misstankar eller dom mot honom sedan tidigare.

Han har dessutom uppgett att domen i själva verket är en konsekvens av att han har konverterat till kristendomen – samt att han riskerar att avrättas om han återvänder till Iran.

Han har inte varit närvarande vid den Iranska rätteången och det är dessutom oklart huruvida han tagit del av någon kallelse eller domen som meddelats mot honom. 

Krävs att domen inte motiverar "allvarlig erinran"
Sverige och Iran har inget utlämningsavtal, och Iran har inte heller tillträtt den europeiska utlämningskonventionen. 

Riksåklagaren har därför begärt flertalet uppgifter från de iranska myndigheterna, men inte fått någon återkoppling. 

För att en utlämning ska kunna ske krävs således att domen stöds av utredningen och inte motiverar "allvarlig erinran". 

I detta fall finns dock oklarheter vad gäller delgivning, försvarare och möjligheten att överklaga domen. 

Föreligger hinder mot utlämning
Enligt Högsta Domstolen är domen som sådan även "behäftad med oklarheter" vad gäller tid och plats för den påstådda brottsligheten.

Detta innebär att domen måste sägas föranleda allvarlig erinran, konstaterar HD.

Det finns alltså redan därför hinder mot att lämna ut mannen och HD avstår därför från att pröva om det även finns andra hinder enligt utlämningslagen eller om en utlämning av mannen skulle strida mot Europakonventionen.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt