Skip to content

”Går stärkta in i årets skogsbrandssäsong” – så förbereder MSB för årets skogsbränder

Foto: Johan Nilsson/TT

Sverige ska stå bättre rustat att bekämpa omfattande skogsbränder inför årets skogsbrandssäsong, som redan har startat. Det rapporterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har vidtagit en mängd åtgärder för att stärka landets brandberedskap. 

 

– Vi har genomfört en lång rad åtgärder och går stärkta in i årets skogsbrandssäsong, som redan är här. I år kommer vi, tillsammans med aktörerna, att kunna möta lika intensiva eller mer intensiva, bränder än vad vi gjorde förra sommaren. Men en del arbete återstår fortfarandet innan alla nationella resurser som Sverige behöver på lång sikt är på plats, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

Stärkt beredskap efter förra sommaren
Efter förra sommarens omfattande skogsbränder har MSB jobbat på att stärka skogsbrandsberedskapen, både på uppdrag från regeringen och efter den erfarenhetsåterföring som myndigheten gör efter varje större samhällsstörning.

Enligt MSB har beredskapen inför årets brandssäsong stärkts bland annat genom en ny nationell förmåga att bekämpa skogsbränder från luften, fler skogsbrandsdepåer som kan återställas snabbare, och en bättre förmåga att ge stöd till samarbete och ledning.

Myndigheten förbereder även en upphandling av vattenskopande flygplan med ambitionen att flygplanen ska kunna vara på plats till sommaren 2020.

Inte bara skydd mot skogsbränder
Enligt MSB är det viktigt att beredskapen inte endast fokuserar på skydd mot skogsbränder, utan betonar vikten av flexibilitet i det svenska krisberedskapssystemet.

– Det skulle ju kunna vara så att vi möter helt andra utmaningar än skogsbränder till sommaren och då måste vi ha resurser och förmåga att hantera också det. Eftersom vi aldrig fullt ut kan förutse vilken samhällsstörning som kommer att drabba oss är det viktigt att våra arbetsformer tillåter stor flexibilitet så att vi kan svara upp mot en snabbt uppkommen situation. I stort gör våra arbetsformer det, säger Anneli Bergholm Söder.

Enligt MSB har myndigheten verktyg för att hantera alla typer av samhällsstörningar, och inte bara skogsbränder MSB ska även stå ha möjlighet att hantera stormar, oljeutsläpp, terrorattentat, påverkanskampanjer och krig.

 

 

Detta är MSB:s åtgärder för en bättre skogsbrandsberedskap (källa: msb.se)

 • Skapat en helt ny svensk förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter.
 • Ökat antalet skogsbrandsdepåer från 15 till 24 och kan återställa använda skogsbrandsdepåer snabbare.
 • Stärkt förmågan att ta emot internationellt stöd, så kallat värdlandsstöd, och fortsätter den utvecklingen.
 • Stärkt förmågan att stötta aktörerna med samverkan och ledning.
 • Utvecklat den inriktnings- och prioriteringsfunktion som för första gången togs i bruk sommaren 2018 för att mäkla resurser mellan räddningstjänster, prioritera MSB:s egna och internationella förstärkningsresurser samt ge rekommendationer till andra myndigheter. Det är ett samarbete mellan räddningstjänster, länsstyrelser och MSB.
 • Utvecklat samordningen av frivilliga, bland annat har vi tecknat en överenskommelse med Svenska Röda Korset att, i likhet med förra sommaren, vid behov samordna spontanfrivilliga.
 • Vidareutvecklat konceptet MSB:s samverkansperson och MSB:s mottagande av samverkanspersoner från andra myndigheter. Ett pågående arbete.
 • Startat ett arbete med att utveckla ett nytt prognossystem för brandrisker.
 • Tagit fram vägledning för skogsbrandssläckning, finns tillgänglig på msb.se från 7 maj.
 • Tagit fram vägledning för eldningsförbud.
 • Stärkt samarbetet med internationella aktörer, både med EU och med de nordiska och baltiska ländern
 • Utvecklat myndighetens arbetssätt och administrativt stöd i samband med samhällsstörningar. Bland annat stärker myndigheten bemanningen under semesterperioden, genomför utbildningar och utvecklar de operativa arbetsformerna.
 • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt