Skip to content

Fråga om NMR-plakat ska prövas på nytt - HD återförvisar målet till tingsrätten

Foto: Pontus Lundahl/TT

Tryckfrihetsförordningen ska tillämpas om det är mer sannolikt att en skrift har framställts i tryckpress än att så inte är fallet. Det konstaterar Högsta domstolen och återförvisar en dom rörande ett plakat med ordet "förbrytare", som använts vid en NMR-demonstration, till tingsrätten. 

 

Den nynazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) höll en demonstration i Göteborg den 30 september 2017 under parollen ”demonstrera mot förbrytarna”.

Under demonstrationen bars ett plakat med ordet förbrytare i versaler tillsammans med en bild och ett namn på målsäganden, som i efterhand har hävdat att plakatet var tryckt i tryckpress och därför ansökte om att det skulle konfiskeras.

Syftet med att få igenom en konfiskering är, enligt tingsrättsdomen, att försvåra för NMR att i närtid medföra plakatet vid demonstrationer.

Ingen tryckt skrift enligt tingsrätten
Tingsrätten ansåg att det, med utgångspunkt i fotografierna, inte gick att avgöra om texten och bilden på plakatet framställts i tryckpress.

Även om "mycket talar för att NMR har tillgång till ett tryckeri" hade målsäganden, enligt tingsrätten, inte gjort "övervägande sannolikt" att plakatets innehåll framställts i tryckpress varför avändningen av plakatet faller utanför TF:s tillämpningsområde. 

Eftersom målsäganden grundat sin målsäganderätt på att plakatet verit en tryckt skrift och den omständigheten varit del av sakens prövning, avslogs därför dennes talan av tingsrätten. 

Hovrätten gjorde samma bedömning
Hovrätten för Västra Sverige gjorde samma bedömning, med hänvisning till att det måste vara styrkt att plakatet är framställt i tryckpress för att konfiskering ska kunna aktualiseras.

Målsäganden överklagade dock hovrättens dom till Högsta domstolen som valde att meddela prövningstillstånd i målet och nu alltså har beslutat att återförvisa målet till tingsrätten. 

Plakatet är framställt i tryck
Högsta domstolen konstaterar att bevisningen som åberopats i målet "har sådan styrka att det vid en samlad bedömning framstår som mer sannolikt att plakatet är framställt i tryckpress än att så inte är fallet".

Plakatet har burits vid en demonstration där allmänheten kunnat ta del av det och har därför, enligt Högsta domstolen, getts ut.

Därför var det korrekt av tingsrätten att pröva målet som ett tryckfrihetsmål. 

Målet inte prövat på rätt sätt av underinstanserna
Enligt Högsta domstolen var dock tings- och hovrättens sätt att pröva frågan huruvida plakatet var en tryckt skrift "i två steg" inte korrekt, eftersom frågan huruvida en skrift är tryckt ska prövas som en processförutsättning.

Domstolarnas handläggning leder, enligt Högsta domstolen, till att det "kan ifrågasättas om juryn och de lagfarna ledamöterna bedömde samma frågeställningar inom ramen för prövningen av skriftens brottslighet".

Dessutom prövades inte ansökningen om konfiskering till fullo i underinstanserna.

Högsta domstolen undanröjer därför tingsrättens och hovrättens domar och återförvisar målet till tingsrätten för prövning av om konfiskering ska ske.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt