Skip to content

Fokus på sjukvård och skola – Datainspektionens släpper tillsynsplan för 2019-2020

Foto: Claudio Bresciani/TT

De närmaste två åren ska Datainspektionen prioritera granskningar av bland annat hälso- och sjukvård, skolan och detaljhandeln. Det framgår av Datainspektionens tillsynsplan för åren 2019-2020.

 

 

– Vi prioriterar granskningar som bedöms få störst effekt på integritetsskyddet, både hos den verksamhet som granskas och hos andra myndigheter, företag och organisationer, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Baserat på tidigare klagomål och incidenter
Enligt Datainspektionen omfattar tillsynsplanen ett antal prioriterade områden där Datainspektionen identifierat att det finns särskild risk för att den enskildes rättigheter kan komma att kränkas.

Områdena som ska prioriteras i granskningen har identifierats bland annat genom klagomål och personuppgiftsincidenter som inkommit till Datainspektionen, erfarenheter från tidigare granskningar och omvärldsbevakning.

– Vi kommer ha särskilt fokus bland annat på samtycke som rättslig grund och på nya företeelser, både när existerande teknik används på nya sätt och på ny teknikanvändning. Bland annat har vi redan inlett granskning rörande ansiktsigenkänning och kroppsburna kameror, säger Lena Schelin.

Sjukvård, skola och rättsväsende prioriterat
Bland de verksamheter och branscher som ska granskas finns hälso- och sjukvården, rättsväsendet, arbetsgivare, detaljhandeln och större inkassobolag. Även skolor ska vara ett prioriterat område de närmaste två åren.

–  Barn är särskilt skyddsvärda och skolans hantering av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och kan innehålla integritetskänsliga personuppgifter, säger Lena Lindgren Schelin.

Även andra områden kan vara aktuella
I tillsynsplanen anges Datainspektionens planerade tillsynsverksamhet, men enligt Datainspektionen kan granskning inledas även inom andra områden om det finns anledning till det.

– Utöver den planerade tillsynen kan granskning inledas även inom andra områden om det finns anledning till det. Att kommunicera vår tillsynsplan i förväg är en viktig del i vårt transparenta arbetssätt där verksamheter och organisationer kan få ledning i vilka frågor och branscher inspektionen just nu anser särskilt viktiga att granska.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt