Skip to content

”En riktig gräddfil” – oro för interna konflikter när Polisen startar snabbutbildning för civilanställda

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Till hösten ska Polismyndigheten skapa en polisutbildning för civilanställda. Men enligt fackliga representanter är en risk med satsningen att det skapas en gräddfil som leder till sprickor inom poliskåren. Det rapporterar Polistidningen.

 

 – Jag kommer inte att kunna rekommendera någon att gå grundutbildningen till polis. Tipset blir i stället att söka sig till polisen som civil utredare så att du kan få en betald funktionsutbildning, säger Per Andréasson, ordförande för Polisförbundet Bergslagen, till Polistidningen.

Ny utbildning för civilanställda

Det var i mars som Polismyndigheten berättade att det fanns planer på en komprimerad polisutbildning för civilanställda inom myndigheten. 

Utbildningen ska, enligt plan, kunna genomföras på ett och ett halvt år - och förhoppningen är att den ska starta redan under hösten.  

Målgruppen är, skriver Polistidningen, de civilanställda inom Polismyndigheten som kriminaltekniker, forensiker, it-forensiker och utredare som har jobbat minst två år inom myndigheten, samt har en "relevant akademisk examen" i bagaget.

En förutsättning för utbildningen att personerna har tjänser idag där de skulle ha nytta av att få polisiära befogenheter.

Utbildningen är betaldl och ingångslönen är samma som personens lön som civilanställd, plus ett påslag för kompetensökning.

Polisförbundets styrelse positiv
Enligt Polistidningen har Polisförbudets styrelse ännu inte tagit ställning till den nya utbildningen, men skickat ut talepunkter till förbundsregionerna i vilka det framgår att förbundet är positivt till att pröva nya vägar för att få fler utbildade poliser.

Enligt Polisförbundet styrelse är det möjligt att klara en polisutbildning på ett och ett halvt år förutsatt att studenterna har rätt förkunskaper och kan hålla ett högt studietempo.

Det är dock viktigt att ”man inte tummar på” vare sig antagningskraven eller de krav som ställs på de färdigutbildade poliserna, menar styrelsen.

Förbundsrepresentanter oroliga
Enligt Polistidningen kom satsningen som en överraskning för Polisförbundets representanter, som var mitt uppe i en diskussion med myndigheten om förutsättningarna för en sådan utbildning.

Flera polisförbundsrepresentanter som intervjuats av Polistidningen uttrycker oro över satsningen.

Per Andréasson, ordförande för Polisförbundet Bergslagen befarar att satsningen kommer att leda till spänningar mellan grupper av poliser som har kommit in i yrket på olika sätt.

Enligt Per Andréasson är den nya utbildningen ”en riktig gräddfil” till yrket.

– Några har gått den vanliga utbildningen och tvingats ta studielån, levt på femton tusen i månaden under praktiken och fått en ingångslön på tjugosex tusen. Sedan har du civila som har fått betalt under utbildningen och garanteras fortsatt tjänst i sin gamla funktion med bibehållen lön, säger Per Andréasson till Polistidningen.

Gamla utbildningen kan tappa i attraktionskraft
Även Katharina von Sydow, ordförande i förbundsregion Väst, ser en risk att den ordinarie polisutbildningen kommer att tappa i attraktionskraft när den nya utbildningen införs.

– Varför ska man gå den särskilda polisutbildningen om man i stället kan läsa till en bredare akademisk examen, börja hos polisen som civil och sedan få en betald utbildning till polis?, säger Katharina von Sydow till Polistidningen.

Polisen avfärdar oro om konflikt
Men enligt Tomas Rosenberg på polisens HR-avdelning finns ingen risk för att grundutbildningen kommer att konkurreras ut.

– Det kommer inte att vara jättemånga som går en funktionsutbildning eftersom det styrs av verksamhetens behov av anställda med polismans befogenhet i vissa funktioner. Det finns ett större behov av poliser som går grundutbildningen och som inte är destinerade till en viss arbetsuppgift utan har alla vägar öppna inom myndigheten, säger han till Polistidningen.

Rosenberg ser inte heller någon risk för konflikter mellan olika grupper av poliser med anledning av den nya betalda utbildningen. 

– Den risken kan finnas i enskilda fall. Samtidigt kräver vi att de som ska gå funktionsutbildningen har en akademisk examen sedan tidigare. Så de har inte mindre i studielån. De har förvärvat en kompetens innan de började hos Polisen, säger Tomas Rosenberg.

 Detta är Polisens nya utbildning 

  • Målgruppen för utbildningen är civilanställda inom Polismyndigheten som har ett behov av polisiära befogenheter i sina nuvarande funktioner.
  • Kvalifikationskraven för utbildningen är relevant akademisk examen (juridik, beteendevetenskap eller annan samhällsvetenskaplig inriktning), två års erfarenhet av utredningsarbete eller motsvarande, god prognos att klara en mycket hög studietakt, och att personerna klarar av samma tester hos Rekryteringsmyndigheten som sökande till den ordinarie polisutbildningen.
  • Utbildningens längd är ett och ett halvt år inklusive sex månaders aspirant.
  • Under utbildningen utgår full lön, fri studielitteratur, övernattningar och resor betalda av arbetsgivaren.
  • Ingångslönen som färdig polis blir samma som den tidigare lönen som civilanställd, plus påslag för utökad kompetens.

Källa: Polismyndigheten/Polistidningen

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt