Skip to content

Ekonomiska rådgivare tipsar om sina egna produkter - FI ska se över hur bolagen jobbar

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Den ekonomiska rådgivningsbranschen domineras av bolag som ger råd om egna produkter eller tar emot provisioner i sin rådgivning. Det konstaterar Finansinspektionen som dock är övertygade om att nya regelverk och distributionssätt kommer att öka antal oberoende rådgivare framöver.

 

Finansinspektionen konstaterar att oberoende och automatiserade rådgivare i dagsläget endast står för en liten del av marknaden, både sett till antalet aktörer och volym.

Dessutom konstateras att det inte ens, bland de bolag som erbjuder automatiserad rådgivning, är vanligt med oberoende inversteringsrådgivning.

Finansinspektionen positiv till framtiden
Trots bristen på oberoende rådgivning ser Finansinspektionen på den framtida marknaden med tillförsikt.

Enligt kartläggningen går det att se en förskjutning mot en mer transparent prissättningsmodell även bland dessa icke oberoende rådgivare, där avgiftsbaserade betalningsmodeller används av ett antal bolag för att finansiera rådgivningen istället för provisioner. 

Svårt att veta vad man köper
Finansinspektionen konstaterar vidare att vissa automatiserade tjänster faller klart inom det tillståndspliktiga området medan andra förefaller vara utformade för att inte kunna bli betraktade som tillståndspliktig investeringsrådgivning, exempelvis så kallade sorteringstjänster.

Detta kan enligt granskingen därför "vara svårt för konsumenterna att uppfatta att det inte är ett investeringsråd som de får från tjänsten", varflr höga krav måste ställas på bolagens tydlighet gällande vad det är man erbjuder.

Finansinspektionen kommer därför under året att inrikta sin tillsyn på hur rådgivningsbolagen väljer ut "lämpliga produkter", tar betalt av kunderna och hur hur de bolag som tar emot tredjepartsprovisioner hanterar dessa.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt