Skip to content

Efter klagomål från enskilda – Datainspektionen inleder granskning av Klarna

Foto: Claudio Bresciani/TT

Datainspektionen inleder en granskning av Klarna Bank AB för att se hur företaget behandlar personuppgifter. Granskningen sker efter att myndigheten har tagit del av företagets dataskyddspolicy, och efter att flera klagomål gentemot Klarna från enskilda tagit emot.

 

 Klarna är ett stort företag och deras behandling rör många enskilda samt avser en stor mängd personuppgifter. Efter att ha tagit del av företagets dataskyddspolicy samt ett flertal klagomål från enskilda som rör just Klarna och dessa frågor, finns det anledning för oss att granska Klarnas behandling av personuppgifter, säger jurist Petra Lennhede på Datainspektionen.

Enligt Datainspektionen har myndigheten i sin tillsynsplan för 2019–2020 identifierat ett antal prioriterade områden, där det finns särskild risk för att den enskildes rättigheter kan komma att kränkas.

Prioriterat område
Ett prioriterat område är betalningsförmedlares insamling av bland annat kundernas köphistorik.

Inom detta område finns det enligt Datainspektionen ett behov av att klargöra vissa rättsfrågor, som exempelvis ändamålet med behandlingen, och gallringen av personuppgifterna.  

Granskningen av Klarna faller inom detta prioriterade område.

Datainspektionen arbetar för att människors fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Myndigheten granskar att reglerna inom dataskyddsområdet följs genom tillsyn.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt